Benvinguts a la nostra web https://www.cinc.com (en endavant, en aquest text, la Web). A continuació, t’expliquem els termes i condicions de la seva utilització. Recorda que la utilització d’aquesta web et confereix la condició d’usuari/ària i implica la total acceptació del seu contingut, sense limitacions ni exclusions. Si us plau, llegeix detingudament aquest avís legal, i en cas dubte, pots contactar amb nosaltres.

1. DADES IDENTIFICATIVES DEL TITULAR DE LA WEB

En compliment del que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic, t’informem que el Titular d’aquesta web és Grup CINC, amb NIF B17778556  i domiciliada a Girona, C/Güell, 58 EDIFICI CINC, inscrita en el Registre Mercantil de Girona, Tom 2043, Secció B, Foli 1, Full GI-33941.

Telèfon de contacte: 972 940 940. Adreça electrònica de contacte: rgpd@cinc.es.

2. CONDICIONS D’ACCÉS, UTILITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA WEB

L’accés a la nostra web és lliure, excepte quan tingui algun camp que requereixi la introducció de contrasenya (usuari registrat). Com usuari/ària de la Web es compromets a fer sempre un ús correcte de la mateixa i dels seus continguts, respectant en tot moment la legalitat vigent i els drets propietat del seu titular, que es reserva el dret d’excloure l’accés a la seva web de tots aquells usuaris que actuïn de manera contrària a les presents condicions, la llei, els principis generals del dret i les bones costums. En termes generals l’usuari/ària haurà d’abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament o fer-ne un ús privat, així com   transformar o modificar continguts  de la nostra web, o alterar-ne el software.

CINC es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense necessitat de preavís als usuaris, l’accés a la seva web, amb la finalitat de dur a terme tasques de millora i/o restauració. Nogensmenys s’intentaran fer aquestes accions en hores de baixa afluència a la mateixa, excloent-se cap mena de responsabilitat per part del Titular com a conseqüència dels perjudicis que aquesta situació pogués ocasionar.

No et podem garantir l’absència de “virus” i/o “malware” a la nostra web, recorda que és obligació teva disposar de les eines adequades per a la detecció i neutralització d’aquests elements i que en cap cas ens podrem fer responsables dels danys o perjudicis que aquesta situació et pogués ocasionar. També queden exclosos de la nostra responsabilitat els danys i/o perjudicis derivats d’errors o desconnexions de les xarxes de telecomunicacions.

3. POLÍTICA D’ENLLAÇOS

La nostra web disposa d’enllaços a altres llocs o webs d’Internet, incloses xarxes socials com Facebook, Linkedin, X, o Instagram. CINC no assumeix cap mena de responsabilitat ni control sobre aquests tercers, ni sobre els seus continguts. Tampoc pot garantir la seva disponibilitat tècnica, qualitat i fiabilitat. La seva presència a la nostra web no significa que existeixi una relació de col·laboració o associació de cap tipus entre CINC i aquests tercers.

Les relacions comercials amb els clients es regiran per les condicions generals que, si s’escau, s’establiran per al titular de la web en un document específic a aquest efecte, o pels pactes concrets que es puguin acordar amb els clients.

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL 

Els continguts de la nostra web són titularitat de CINC, o bé li han estat cedits pel seu legítim titular, per al seu ús, com per exemple i només a títol enunciatiu i no exhaustiu, es consideren contingut de la web les bases de dades, textos, marques, noms comercials, àudios, logotips, signes distintius, animacions, imatges, vídeos, dissenys, estructura de la plana web, etc. L’ús de la web pels usuaris no els atorga cap dret d’explotació de cap mena, ni la seva titularitat, sobre els continguts de la mateixa, així com tampoc cap dret de propietat industrial i/o intel·lectual. Queda totalment prohibida la transformació, reproducció, explotació, distribució, comunicació pública i/o cessió, ja sigui a títol onerós o gratuït de qualsevol dels continguts de la web CINC fa expressa reserva davant dels usuaris i tercers de l’exercici de quantes accions emparin els seus legítims drets de propietat intel·lectual i/o industrial.

5. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Els possibles conflictes relatius a aquesta web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat Espanyol i de la Comunitat Autònoma de Catalunya, essent els jutjats de Barcelona els únics competents per al seu coneixement. Tota persona usuària de la web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecta aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Última actualització 31/01/2024.

© 31/01/2024. Grup CINC. Tots els drets reservats.

CINC