Termini d’ingrés en període voluntari de les quotes de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE)

Us informem que el termini per ingressar les quotes nacionals i provincials de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) de l’exercici 2018 en període voluntari és del 17 de setembre al 20 de novembre de 2018, ambdós inclosos, segons la Resolució del Departament de Recaptació de l’Agència Estatal de l'Administració Tributària, del passat 24 de maig (BOE 08-06-2018).
 
El cobrament haurà de realitzar-se a través de les entitats de crèdit col·laboradores en la recaptació, amb el document d’ingrés que per aquest motiu es fa arribar al contribuent. 
 
En cas de no haver rebut el document de pagament o que aquest s’hagués extraviat, es podrà efectuar el pagament mitjançant un duplicat que emetrà la Delegació de l’Agència corresponent.
 
Per a més informació o aclariments, no dubteu de contactar amb el nostre Departament Fiscal (virginia.cirera@cinc.es).  
 
Cordialment,
 
CINC Assessoria d’Empreses
 

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC