Subvencions d’Internacionalització: implementació del Programa International eTrade

El passat dimarts dia 6 de setembre es va iniciar el termini de sol·licitud de subvencions per a les actuacions d'internacionalització de pimes. Aquestes estan vinculades dins del programa International eTrade, per la qual cosa podran ser de gran ajuda si el teu pròxim projecte en l'empresa és començar a vendre de manera digital i per a un públic internacional.
 

Quin és el termini de sol·licitud?


Del dia 06-09-2022 fins al dia 11-10-2022
 

Qui en pot ser beneficiat?


Les petites i mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya que compleixin els requisits següents:
 • Facturació mínima de 100.000,00 euros en el darrer exercici tancat.
 • Disposar de la web de l'empresa en un idioma estranger.
 • Disposar d'un pla de promoció internacional (en endavant PPI) en aplicació des del 2020 i 2021 segons el model disponible al web d'ACCIÓ (http://accio.gencat.cat)
 

Quines actuacions podran ser subvencionables?


• Serveis externs:
 
Desenvolupament web i/o e-commerce i creació de continguts d'abast internacional:
 • Despeses de programació i disseny de webs d'abast internacional.
 • Despeses de creació de continguts amb orientació internacional pel web com ara textos, sessions fotogràfiques, infografies, animacions o vídeos.
Desenvolupament d'accions del pla de màrqueting digital i campanyes publicitàries internacionals per millorar el posicionament de marca:
 • Despeses derivades desenvolupament d'accions de màrqueting internacional a canals digitals com el desenvolupament de pàgines d'aterratge per campanyes, l'optimització del posicionament internacional a cercadors, desenvolupament de continguts per un blog, gestió de la comunicació a xarxes socials, accions de màrqueting a través del correu electrònic.
 • Despeses publicitàries a canals digitals com campanyes a xarxes socials, posicionament patrocinat a cercadors o campanyes amb baners a webs internacionals.
 • Despeses d'agències o especialistes en comunicació i màrqueting digital per assessorar i desenvolupar accions de màrqueting digital a mercats internacionals.
 
Participació a mercats electrònics i directoris digitals internacionals:
 • Quotes d'alta i permanència a mercats electrònics i directoris online internacionals.
 • Despeses de campanyes publicitàries realitzades a mercats electrònics i directoris online internacionals.
 • Despeses d'agències especialitzades, integradors o plataformes de gestió per mercats electrònics internacionals.
 
Desenvolupament i/o integració d'eines digitals per l'optimització del negoci internacional:
 • Despeses de desenvolupament i/o integració d'eines digitals per l'optimització del negoci internacional.
 
• Actius immaterials: 
Adquisició d'eines digitals per l'optimització del negoci internacional: Despeses derivades de la contractació, compra de programari d'intel·ligència de negoci i gestió amb clients internacionals.
 
 
-Les actuacions subvencionades es podran dur a terme entre la data de publicació de la convocatòria i fins a 18 mesos a comptar des de la data de tancament de la convocatòria. No existeix la possibilitat de sol·licitar una ampliació d'aquest termini.
-Els projectes hauran de tenir una despesa sol·licitada mínima de 10.000,00 euros.
 

Quina quantitat es podrà rebre?


Serà com a màxim del 50% de la despesa subvencionable acceptada del projecte, amb un màxim de 12.000,00 euros.
 
 

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC