Subvencions autònoms-SLU: contractació indefinida. Programa TU+1

L'objecte de la convocatòria del Programa TU+1 de foment de la contractació indefinida d'un treballador o treballadora per part d'autònoms sense treballadors al seu càrrec, és concedir una subvenció per cada autònom/a o societat limitada (SLU) sense treballadors al seu càrrec que formalitzi un contracte indefinit amb un treballador/a en situació d'atur, inscrit com a demandant d'ocupació no ocupat (DONO) al SOC, durant un període mínim de 18 mesos.
 

Persones beneficiàries


 
 • Autònoms i autònomes sense treballadors assalariats al seu càrrec.
 • Societats limitades unipersonals (SLU), quan la persona física que les constitueixi desenvolupi la seva activitat en la societat sense treballadors assalariats al seu càrrec.
 • Autònoms i autònomes amb diversos treballadors o treballadores autònoms col·laboradors al seu càrrec, sempre que el nou contracte indefinit no es formalitzi amb aquest o aquests treballadors o treballadores autònoms col·laboradors.
 

Requisits específics


 
 • En cas que els treballadors o treballadores autònoms siguin una persona física, estar donat d'alta al règim especial dels treballadors autònoms (RETA), o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, per un període mínim d'1 any ininterromput amb anterioritat a la data de presentació de la sol·licitud.
 • En cas de societats unipersonals, estar inscrita en el Registre Mercantil en el moment de sol·licitar l'ajuda per un període mínim d'1 any ininterromput amb anterioritat a la data de presentació.
 • No tenir persones contractades al seu càrrec en el moment de presentar la sol·licitud ni durant els 6 mesos anteriors.
 • Tenir domicili fiscal a Catalunya. Aquest requisit s'ha de mantenir durant tot el període subvencionable.
 

Actuacions subvencionables


 
 • La persona contractada no pot tenir vinculació familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat amb l'autònom o autònoma que sol·licita l'ajuda.
 • El període de contractació subvencionat per aquestes ajudes és de 12 mesos, a comptar des de l'inici de la formalització del contracte.
 • Les persones i entitats beneficiàries han de mantenir aquesta contractació durant un període mínim temporal de 18 mesos, que inclou com a mínim 6 mesos de contractació indefinida no subvencionats per aquestes ajudes.
 • En el supòsit que es formalitzi un contracte de treball a temps parcial, aquest no pot ser en cap cas inferior al 50% de la jornada de treball.
 • Els autònoms i autònomes poden sol·licitar específicament l'ajuda per a més d'un contracte subvencionable, fins a un màxim de tres, i així ho han de fer constar en el formulari de sol·licitud.
 • No seran objecte d'aquesta subvenció els contractes de treball fixos discontinus.
 • La persona contractada haurà de participar, com a mínim, en un dels cursos de formació gratuïta que s'ofereix dins del catàleg formatiu del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
 

Quantia


 
Es fixa en un import de 18.325,92 euros, que incorpora el cost salarial i el cost dels complements salarials, inclosa la quota patronal.
En el cas que es formalitzi un contracte de treball a temps parcial, que no pot ser en cap cas inferior al 50% de la jornada de treball, la quantia del mòdul s'ajustarà proporcionalment en funció de la jornada de treball establerta.
 

Termini de sol·licituds


 
El termini de sol·licituds ja s'ha obert i finalitza el 11/11/2022.
 
Per a qualsevol dubte o per més informació, pots posar-te en contacte amb el nostre Departament de Laboral 
 
933 03 060 (Barcelona)
972 505 100 (Figueres)
972 940 940 (Girona)
 
laboral@cinc.es
 

Segueix llegint

Veure-les totes
novembre 3, 2022

Adaptació i compliment legal de la pàgina web dels ecommerce

Les empreses que disposen de pàgina web han d'adaptar el seu web als requeriments del Reglament (UE) 2016/679, de Protecció de Dades Personals, o RGPD. Així mateix, amb la nova regulació de les Cookies, els titulars d'una web tenen l'obligació d'obtenir el consentiment exprés? de l'interessat pel tractament de les seves dades, abans, però, l’han d’informar de manera senzilla i completa de les circumstàncies d'aquest tractament.

Llegeix més
CINC