Subsidi per desocupació de treballadores de la llar

El Servei Públic d’Ocupació Estatal ha habilitat un subsidi extraordinari amb caràcter temporal per compensar la pèrdua d’ingressos de les treballadores de la llar que  hagin deixat de treballar de forma total o parcial en un o varis domicilis per tal d’evitar el risc de contagi pel COVID-19, o bé si  se li ha finalitzat el contracte per causa o pel desistiment de l’ocupador amb motiu d’aquesta pandèmia.
 
Quina quantia té el subsidi?
 
La quantia correspon al 70% de la base reguladora diària del mes anterior i no pot ser superior al Salari Mínim Interprofessional (950€).
 
Com es demostra la finalització de l’activitat?
 
Cal acreditar el cessament de l’activitat a través d’una declaració signada per l’ocupador on ho indiqui expressament. 
 
Quin termini hi ha per presentar-lo?
 
El termini de presentació de la sol·licitud, obert des del 5 de maig, finalitzarà fins a un més després de la data de finalització de l’estat d’alarma.

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC