Sol·licita la devolució de l’Impost sobre el Patrimoni

Impuesto sobre el Patrimonio

És recomanable impugnar i sol·licitar la devolució de l’Impost sobre el Patrimoni de 2021 i 2022?

El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat contra la regulació de l’Impost sobre el Patrimoni dels exercicis 2021 i següents.

Això obre la possibilitat que aquest impost sigui declarat inconstitucional per a aquests períodes. En tal cas, aquelles persones que hagin impugnat l’impost, dins del termini i en la forma escaient, podran demanar la seva devolució.

T’expliquem tots els detalls a continuació.

Què és el que ha d’analitzar el Tribunal Constitucional?

L’Impost sobre el Patrimoni es va establir en 1977 com un impost temporal i complementari de l’impost sobre la renda. El mateix s’ha anat modificant i fins i tot va ser suprimit durant uns anys. Fins que, mitjançant el Reial decret llei 13/2011, es va restablir la seva aplicació de manera temporal per als exercicis 2011 i 2012.

Des de llavors, s’ha anat prorrogat anualment mitjançant la Llei de Pressupostos Generals, però en la passada Llei 11/2020 de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2021 es va establir el seu caràcter indefinit en el seu article 66, modificant l’article 30 de la Llei 19/1991 que regula l’impost sobre el patrimoni (LIP).

Doncs bé, és precisament aquesta modificació la que es considera inconstitucional, perquè es va establir de manera indefinida la naturalesa de l’Impost sobre el Patrimoni, el qual havia estat considerat temporal des del seu restabliment en 2011.

El Tribunal deu ara dirimir si a través de la normativa que aprova els Pressupostos Generals pot convertir en indefinit un impost que originalment tenia caràcter temporal. Això planteja possibles vicis de nul·litat, ja que l’article 134.7 de la Constitució estableix que «la Llei de Pressupostos no pot crear tributs, només pot modificar-los quan una llei substantiva així ho prevegi», la qual cosa no és el cas en aquesta situació.

Si finalment prospera i el Tribunal el considera inconstitucional, l’Impost sobre Patrimoni de 2021, 2022 i pròximament el de 2023 seria inconstitucional i procediria la seva devolució.

Què recomana CINC?

A la vista d’aquesta situació, des de CINC veiem com una oportunitat per als contribuents de l’Impost sobre el Patrimoni que sol·licitin la rectificació de les autoliquidacions corresponents als exercicis 2021 i 2022 i pròximament, també la de 2023.

El motiu pel qual creiem recomanable la impugnació d’aquest impost de manera prèvia a la sentència ve motivat pel criteri seguit en el passat pel Tribunal Constitucional quant a la inconstitucionalitat de la plusvàlua municipal. En aquest cas, només es va permetre la devolució als contribuents que havien impugnat la liquidació o sol·licitat la rectificació de la seva autoliquidació abans de la data de la sentència.

Si el Tribunal Constitucional decideix aplicar el mateix criteri, només els que impugnin abans de la sentència podran obtenir la devolució.

Vols sol·licitar la devolució de l’Impost sobre el Patrimoni?

Si estàs interessat/a a sol·licitar la devolució de l’Impost sobre el Patrimoni, no dubtis a posar-te en contacte amb el nostre Departament Fiscal, analitzarem la teva situació i t’assistirem en tot el procediment.

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC