S’obre la nova convocatòria d’ajuts Startup Capital 2022

La Generalitat de Catalunya ha obert la convocatòria 2022 dels ajuts startup Capital, unes subvencions destinades a incentivar el creixement en fases inicials d’empreses emergents (start-up) tecnològiques aquest any.
 
Es tracta d’un ajut directe de fins a 100.000 euros per a startups tecnològiques de recent creació. Aquest ajut s’ha de destinar al finançament d’accions que es derivin de l’execució del pla d’empresa, com l’administració i gestió d’operacions o el desenvolupament i comercialització dels productes i serveis. 
 
Podran optar a aquest ajuts les startups tecnològiques amb tecnologia pròpia i establiment operatiu a Catalunya que hagin estat constituïdes com a molt tard el 17 de maig i no superin els 18 mesos de vida en el moment de fer la sol·licitud. 
 
El termini màxim per sol·licitar aquest ajut és fins el 22 de juny de 2022 a les 14h.

Quins són els requisits per accedir a aquests ajuts?


Podran sol·licitar els ajuts les empreses que compleixin els següents requisits:
 
  • Que hagin estat creades mínim 1 dia abans del 17/05/22 i, com a màxim, 18 mesos abans de la data de presentació de la sol·licitud de l’ajut.
  • Que tinguin personalitat jurídica pròpia, independentment de la dels socis fundadors. No estan considerats beneficiaris els empresaris individuals.
  • L’equip fundador ha d’estar format per emprenedors, no pas empreses o institucions, i aquestes han de tenir la majoria del capital de l’empresa (mínim 51%).
  • El finançament previ total rebut per l’startup, fins a la data de sol·licitud, ha de ser inferior a 250.000 euros. 
  • Altres: que no estiguin cotitzades, que no hagin distribuït beneficis i que no hagin estat fruït d’un projecte de concentració empresarial o s’hagin fet càrrec d’una altra empresa i estar en situació censal d’alta a l’Agència Tributària que acrediti la seva activitat econòmica.

 

Segueix llegint

Veure-les totes
maig 23, 2022

Entrevista a Marlon Branding

Marlon Branding és una agència de comunicació i disseny 360 que porta des de naming, disseny, branding, marketing digital (SEO, gestió de xarxes socials, creació web), publicitat offline/online, esdeveniments, etc. Intentem aplicar la comunicació a totes les vessants possibles

Llegeix més
CINC