Sistemes de reconeixement facial a comerços: compleixen amb la Protecció de Dades?

La cadena de supermercats Mercadona ha implementat en alguns dels seus centres un sistema de reconeixement facial que permet identificar aquells subjectes que vulguin accedir-hi, sobre els quals pesi una ordre d'allunyament dictada en sentència ferma o bé adoptada com a mesura cautelar. La captació d'imatges està convenientment advertida als usuaris mitjançant cartells informatius, i la seva finalitat és la de poder detectar la presència d'aquests subjectes en els seus locals i advertir d'això a les forces de seguretat, que són les encarregades de donar compliment a aquestes ordres d'allunyament. D'aquesta manera, no es guarda cap tipus d'informació addicional i les dades es conserven mentre duri el procés d'identificació i descart.
 
L'AEPD sempre ha estat favorable a l'adopció i implantació dels avenços tecnològics, per part del responsable del tractament, com una manifestació més de l'actitud proactiva de la mateixa en el disseny de les seves polítiques de privacitat, però sempre respectant tots els drets dels usuaris, especialment, quan l'ús d'aquestes tecnologies pugui suposar un risc per a la protecció de la privacitat i intimitat dels usuaris.
 
En aquest sentit, cal destacar la intensa tasca de l'AEPD en aquesta matèria mitjançant la publicació de diferents guies i informes jurídics als quals es pot accedir a través del següent enllaç
 
Resulta especialment interessant i explicativa la informació publicada a l’AEPD el juny d'aquest any titulat "14 equívocs amb relació a la identificació i autenticació biomètrica", accessible aquí
 
Per a qualsevol dubte, pots contactar amb el Departament de Protecció de Dades de CINC Assessoria (rgpd@cinc.es).

 

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC