Sindicats i govern espanyol acorden augmentar a 1.000 euros el salari mínim interprofessional des de l’1 de gener 2022

Sindicats i govern espanyol acorden  augmentar a 1.000 euros  el salari mínim interprofessional  des de l'1 de gener 2022.

El govern espanyol i els sindicats UGT i CCOO han acordat  incrementar el salari mínim interprofessional fins als 1.000 euros bruts en 14 pagues. La pujada és d’aplicació retroactiva des de l'1 de gener d'aquest any. Aquest increment suposa 35 euros mensuals més que l’anterior salari mínim aprovat el passat setembre 2021, i la quantia augmenta de 965 euros al mes per catorze pagues als 1.000 euros per catorze pagues.

Per tant,  en virtut d’aquest acords, les quanties són les següents:

  • Amb caràcter general, 14.000 euros bruts anuals i 33,33 euros bruts diaris: 1.000 euros bruts en 14 pagues o 1.166,6 euros bruts en 12 pagues.
  • 47,36 euros bruts en el cas dels treballadors temporers i eventuals que no estiguin contractats  per una mateixa empresa per un temps superior a  4 mesos (120 dies).
  • En 7,82 euros bruts l’hora efectiva de treball en el cas d’empleades de la llar.

Segueix llegint

Veure-les totes
febrer 16, 2022

Compara el preu de l’assegurança de Vida Hipoteca i comença a estalviar

Abans, quan demanaves una hipoteca a través del banc, t'obligaven a contractar una assegurança de vida que condicionava la concessió del préstec hipotecari. En realitat, aquestes assegurances tenen unes tarifes superiors a les que sol oferir el mercat, i s'acaba pagant un preu més elevat que contractant aquells oferts a través d'altres canals, com a Corredors i Mediadors d'Assegurances.

Llegeix més
CINC