S’aprova el nou Salari Mínim Interprofessional pel 2023

L'aprovació del Reial Decret 99/2023, de 15 de febrer, publicat en el BOE estableix el nou salari mínim interprofessional per al 2023.

El Salari Mínim Interprofessional (SMI) és la mínima retribució que un treballador ha de cobrar per fer una feina d'acord amb les lleis, per a qualsevol activitat a l'agricultura, a la indústria i als serveis, sigui quina sigui la seva feina, edat dels treballadors o sexe.

El Govern ha pres la decisió d'incrementar el Salari Mínim Interprofessional en un 8% respecte a l'SMI establert el 2022, passant dels 1000 euros actuals als 1.080 euros bruts/mes distribuïts en 14 pagues anuals o 36 euros/dia, segons si el salari està fixat per dies o per mesos.

Per les persones treballadores eventuals i temporers/es: la quantia del salari professional no pot resultar inferior a 51,15 euros per jornada legal a l'activitat.

Pel que fa als empleats de llar: serà de 8,45 € per hora efectivament treballada.

Aquestes noves quantitats d'aquest Reial decret seran d'aplicació durant el període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2023, en conseqüència les empreses hauran de regularitzar amb caràcter retroactiu des de l'1 de gener les diferències corresponents en els casos en què resulti d'aplicació.

 

Quantia


 
El Salari Mínim Interprofessional queda fixat en 36 euros diaris o 1.080 euros bruts al mes distribuïts en 14 pagues.
 
 
 
Per respondre amb mes detall a aquestes qüestions o d’altres que puguin sorgir, el nostre Departament Laboral, format per un equip especialitzat de professionals us respondrà tots els vostres dubtes des de laboral@cinc.es
 
 
O truca a qualsevol dels nostres centres:
 
933 03 060 (Barcelona)
972 505 100 (Figueres)
972 940 940 (Girona)
 
 

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC