S’amplia el termini de les ajudes a pimes i autònoms fins al 30 de setembre

El Govern ha ampliat el termini dels ajuts a pimes i autònoms fins al 30 de setembre a través d'una modificació del Reial decret llei de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial. D'aquesta manera, els ajuts, que finalitzaven el 31 de maig, queden prorrogats 4 mesos més i, per tant, es podran cobrir totes les despeses i deutes que s'hagin produït fins a l'últim dia de setembre. Poden consultar-se els requisits i condicions d'aquests ajuts aquí
 
Així, el text estableix que "Els ajuts directes rebuts pels autònoms i empreses considerats elegibles tindran caràcter finalista i hauran d'aplicar-se a satisfer el deute i a realitzar pagaments a proveïdors i altres creditors, financers i no financers, així com a compensar els costos fixos incorreguts sempre que aquests s'hagin generat entre l'1 de març de 2020 i el 30 de setembre de 2021 i procedeixin de contractes anteriors al 13 de març de 2021".
 
A més, s'han aclarit quines despeses es poden cobrir amb aquests fons, alhora que ha s'han fixat unes prioritats a l'hora de cobrir aquestes despeses. Resulta que abans s'establia que els diners rebuts havia de cobrir "els pagaments a proveïdors, per ordre d'antiguitat i, si escau, es reduirà el nominal del deute bancari, prevalent la reducció del nominal del deute amb aval públic".
 
Ara, el nou decret recull: "En primer lloc, se satisfaran els pagaments a proveïdors i altres creditors no financers, per ordre d'antiguitat; si escau, en segon lloc, es reduirà el deute amb creditors financers, prevalent la reducció del deute amb aval públic. Finalment, es podrà destinar el romanent de l'ajuda a compensar els costos fixos incorreguts, que inclouen les pèrdues comptables pròpies de l'activitat empresarial que no hagin estat ja cobertes amb aquestes o altres ajuts”. 
 
Finalment, el text també posa èmfasi en la disminució de patrimoni que representen les pèrdues en les empreses: "Independentment de l'estructura financera, les pèrdues reflecteixen la reducció en el patrimoni net de les empreses, de manera que l'aplicació dels ajuts a la seva compensació, una vegada cobertes les obligacions i deutes generats, és coherent amb l'objectiu de reforçar la solvència empresarial amb la finalitat d'afavorir la recuperació econòmica, la inversió i la creació d'ocupació".

 

Segueix llegint

Veure-les totes
setembre 28, 2021

Nova pròrroga dels ERTO fins el 28 de febrer

El Govern ha aprovat el Reial decret llei 18/2021, de 29 de setembre,  de mesures urgents per a la  protecció  de l'ocupació, la reactivació econòmica i la millora del mercat de treball. L’acord al que ha arribat el Govern, patronal i Sindicats és establir com a data final d’aplicació dels Expedients de Regulació d’Ocupació-ERTO el pròxim 28 de febrer 2022.
 
Llegeix més
CINC