S’amplia el termini de concessió i devolució d’avals ICO

El Reial decret llei 34/2020, de 17 de novembre, allarga fins el 30 juny la concessió d'avals de l'ICO, amplia els terminis d'amortització fins a 3 anys addicionals, amb un màxim de 8 anys, i duplica el període de carència de 12 fins a 24 mesos. Gràcies a aquestes mesures, les empreses poden disposar de més temps per recuperar la seva activitat empresarial, afectada per les mesures de restricció de l'estat d'alarma, i fer front a les seves obligacions financeres.
 
Es tracta de dues grans línies d'avals, una d'elles de 100.000 milions d'euros, aprovada al març, i una altra addicional de 40.000 milions d'euros, aprovada al juliol. Els bancs hauran d'aprovar l'ampliació en el termini màxim d'un mes, sempre que la companyia no es trobi en situació de mora ni en cap procés concursal.
 
Per optar a aquestes noves mesures, les persones sol·licitants han de complir els requisits següents:
 
  • La sol·licitud s'ha de realitzar no més tard del 15 de maig de 2021.
  • Es requereix la sol·licitud de deutor, que haurà de ser resolta en un termini de 30 dies naturals.
  • L'operació del finançament avalada no ha d'estar en mora (impagada de més de 90 dies), ni tampoc cap dels finançaments atorgats per l'entitat del mateix client.
  • El deutor no ha de trobar-se en situació de morositat ni estar subjecte a cap procediment concursal.
  • L'entitat financera no deu haver comunicat a l'entitat que concedeix l'aval cap impagament de l'operació avalada amb el deutor.
  • El deutor ha de complir els límits establerts en la normativa d'Ajudes d'Estat de la Unió Europea.

 

Segueix llegint

Veure-les totes
novembre 25, 2020

Entrevista a GVC Gaesco

El grup GVC Gaesco es coneix a Girona com a Gaesco, ja que en el seu dia era la societat de valors amb qui treballaven les caixes d'estalvi. Tanmateix, Gaesco va ser comprat pel grup GVC el 2008 i, per aquesta raó, hem de fer servir les sigles GVC. 

Llegeix més
CINC