Residència per als britànics i els seus familiars a Espanya des del 6 de juliol

L'1 de febrer de 2020 a les 00:00, hora espanyola, es va produir la retirada del Regne Unit de la Unió Europea i va entrar en vigor l'Acord de Retirada, que estableix un període transitori fins al 31 de desembre de 2020, susceptible de pròrroga.
 
Durant aquest període transitori, els nacionals del Regne Unit i els seus familiars nacionals de tercers països residents a Espanya mantindran els seus drets derivats de l'aplicació del Dret de la Unió (llevat del Dret de sufragi actiu i passiu en eleccions a Parlament Europeu i l'exercici de la iniciativa Legislativa Ciutadana de la UE).
 
Un cop finalitzat el període transitori l'1 de gener de 2021, l'Acord de Retirada preveu que es mantinguin els seus drets de residència, treball, estudis i Seguretat Social, sempre que resideixi a Espanya abans d'aquesta data.
 
Els drets dels ciutadans britànics i els seus familiars que iniciïn la seva residència legal a Espanya després del període transitori seran els que estableixi l'Acord que reguli la relació futura o, si no, els que determini el Règim General d'Estrangeria.
 
Com afecta als nacionals del Regne Unit o els seus familiars residents a Espanya en data anterior a l'Acord de Retirada?
 
L'Acord de Retirada protegeix els drets dels ciutadans de la UE i als nacionals britànics, així com als seus respectius familiars, a seguir vivint, treballant o estudiant com ho fan actualment i sota les mateixes condicions essencials que d'acord amb el Dret de la Unió.
 
Quines gestions he de fer?
 
Cal tenir en compte que els actuals certificats de registre -certificat verda- que disposen els ciutadans britànics i targetes de familiars de ciutadà de la UE obtinguts abans de la finalització del període transitori són documents vàlids i serviran per acreditar la seva residència legal a Espanya amb posterioritat a la retirada del Regne Unit de la UE i beneficiar-se de les previsions de l'Acord de retirada.
 
Tenir un certificat de registre en vigor és una garantia dels drets com a resident a Espanya. No obstant això, el govern espanyol ha estat treballant juntament amb la Comissió Europea per poder aconseguir una targeta d'identitat d'estranger en la qual s'esmenta explícitament la seva condició de beneficiari de l'Acord de Retirada, que facilitarà al ciutadà britànic i als seus familiars tant la realització de tràmits administratius com el creuament de la frontera exterior.
 
És per això que les direccions generals de Migracions i de la Policia han aprovat una nota informativa que, d'acord amb les condicions establertes en el títol II de l'Acord, permet als britànics abans de l'entrada efectiva en el Brexit el pròxim 31 de gener sol·licitar a partir del 6 de juliol de 2020 aquesta targeta.
 
La instrucció, publicada el passat dissabte 4 de juliol al BOE, recull el procediment i els documents acreditatius de residència per a ciutadans britànics o nacionals de tercer país familiars de ciutadans britànics residents a Espanya en data anterior a la retirada del Regne Unit de la UE (inclou els que arriben a Espanya durant el període transitori).
 
En virtut d'això, poden sol·licitar l'expedició del document acreditatiu de residència format uniforme (TIE) que preveu l'article 18.4 del títol II de l'Acord de retirada del Regne Unit de la Unió Europea que expressament acreditarà la condició del seu portador de beneficiari dels drets contemplats en l'Acord de Retirada.
 
Els documents de residència temporals tindran una vigència de 5 anys, i els permanents, de 10 anys.
 
Malgrat que, segons la Decisió d'execució de la Comissió, els documents de residència que s'expedeixin hauran de tenir una vigència mínima de 5 anys, s'admetran sol·licituds per als de caràcter permanent quan es compleixin els requisits que preveu l'article 15 de l'Acord (entre ells, els cinc anys de residència legal a Espanya), malgrat que el primer document de residència expedit no hagi esgotat la seva vigència.
 
Es presumeix que l'inici de la residència legal a Espanya s'ha produït a la data d'expedició del certificat de registre temporal si aquest s'hagués emès.
 
Per a qualsevol dubte, pots posar-te en contacte amb el Departament d'Estrangeria de CINC Assessoria. 
 
933 030 060 (Barcelona) 
972 500 100 (Figueres)
972 940 940 (Girona)
info@cinc.es

Segueix llegint

Veure-les totes
juliol 7, 2020

Domiciliar la teva empresa en una seu virtual: quins avantatges té?

Una limitació que tenen molts emprenedors i autònoms quan inicien la seva activitat és el fet de no disposar d'un espai professional. En aquest sentit, utilitzar l’adreça particular per establir la seu d’un negoci suposa un doble risc, ja que li està restant credibilitat i a la vegada comprometent la nostra vida privada.
 
Llegeix més
CINC