Règim comunitari: per ciutadans comunitaris i els seus familiars (FAQS)

Voldríem resoldre les consultes que ens arriben respecte als ciutadans comunitaris i els seus familiars, per això recollim les preguntes més freqüents i situacions que es repeteixen habitualment que ens arriben relacionades amb el règim comunitari.
 
Quina és la diferència entre NIE, TIE i targeta verda?
Un NIE és l'acrònim de Número d'Identitat d'Estranger, un document que identifica a un estranger amb un número personal, únic i exclusiu per a una situació puntual: rebre una herència, nomenament d'apoderats, creació d'una empresa, inversió immobiliària, obertura d'un compte bancari, compra d'un vehicle o l'obtenció legal d'un treball. 
 
Les assignacions de NIE serveixen per a identificar a un estranger, però no autoritzen a residir, menys a treballar (en el cas dels no comunitaris). Se sol·licita a la Direcció General de la Policia, directament o a través de les Oficines Consulars d'Espanya en l'exterior, personalment o a través de representant.
 
En el Departament d'Estrangeria de CINC Assessoria tramitem els nies entre 10-15 dies i sense necessitat de desplaçament a la policia per part de l'estranger ni d'atorgar-nos cap poder com a representants, estalviant temps d'espera i amb la tranquil·litat que la seva gestió es duu a terme per un equip de professionals. 
 
La targeta verda és una forma col·loquial de referir-se al certificat de registre de ciutadà de la Unió Europea. Aquest document està pensat per a permanències que superin els 3 mesos a Espanya dels ciutadans comunitaris.
 
TIE és l'acrònim de Targeta d'Identitat d'Estranger. Les TIE són autoritzacions que depenent del tipus permeten: residir, estudiar o residir i treballar. Tot TIE conté un NIE.
 
Quina és la diferència entre familiar comunitari i reagrupació familiar?
Les autoritzacions de reagrupació familiar pertanyen al règim general d'estrangeria, per als ciutadans extracomunitaris, mentre que els permisos de familiar comunitari s'inscriuen dins del règim comunitari.
 
Encara que comparteixen una lògica similar, les autoritzacions de familiar comunitari gaudeixen de majors avantatges que les de reagrupació:
 
 
Pot un familiar comunitari sol·licitar una residència per a un altre familiar?
No. Les autoritzacions de familiar comunitari parteixen de l'existència d'un vincle entre el ciutadà de la Unió i l'extracomunitari. Només qui genera el dret a l'autorització (ciutadà de la UE) és qui pot “enganxar” a altres familiars, no qui es beneficia d'obtenir una autorització per a residir i treballar a Espanya.
 
És possible sol·licitar una autorització per a familiars que no siguin directes?
Sí, l'article 2bis del RD240/2007 admet aquesta possibilitat, sent necessari demostrar alguna d'aquestes circumstàncies:
  1. Que, al país de procedència, estiguin al seu càrrec o visquin amb ell.
  2. Que, per motius greus de salut o de discapacitat, sigui estrictament necessari que el ciutadà de la Unió es faci càrrec de la cura personal del membre de la família.
És possible conservar l'autorització de familiar comunitari a títol propi?
Sí, sempre que es pugui acreditar alguna de les següents situacions:
  • Que el matrimoni o la situació de parella registrada ha durat almenys 3 anys, fins a l'inici del procediment judicial de nul·litat, del divorci o cancel·lació de la inscripció, dels quals, almenys un ha transcorregut a Espanya.
  • Tenir atorgada la custòdia dels fills del ciutadà de la Unió.
  • Haver estat víctima de violència domèstica.
  • Haver estat sotmès a tràfic d'éssers humans pel seu cònjuge o parella.
  • Acreditar l'existència de resolució judicial o mutu acord sobre el dret de visita al fill menor que resideix a Espanya.
  • En cas de defunció del cònjuge espanyol, sempre que es compleixin les condicions de l'article 10, apartat del RD 240/2007.
Es pot sol·licitar l'autorització de familiar de comunitari estant de manera irregular?
Sí, és possible realitzar la sol·licitud de l'autorització estant de manera irregular en el territori espanyol.
 
 
CINC Assessoria compta amb un equip format per advocats i professionals especialitzats en estrangeria amb àmplia experiència en el sector i amb més de 25 anys d'experiència que coneixen de primera mà els tràmits i gestions d'estrangeria i les dificultats amb les quals es poden trobar els clients i com resoldre-les.

 
Per a més informació o per a qualsevol dubte, pots posar-te en contacte amb el Departament d'Estrangeria i nacionalitat de CINC Assessoria.
 
933 03 060 (Barcelona)
972 505 100 (Figueres)
972 940 940 (Girona)
extranjeria@cinc.es

 

Segueix llegint

Veure-les totes
novembre 22, 2022

Protegeix les teves reunions virtuals

Actualment, en plena expansió de l'ús de les noves tecnologies en l'àmbit empresarial, on estan molt presents les reunions on line i les videoconferències, es comencen a detectar incidències en la protecció de les dades.

Llegeix més
CINC