Reduccions de l’IRPF en contractes de lloguer d’habitatge: novetat en la Renda 2023

Contrato alquiler viviendas

La Llei 12/2023 del Dret a l’Habitatge, aprovada el 24 de maig, porta una sèrie d’incentius fiscals als propietaris d’habitatges en lloguer. Aquestes noves disposicions consisteixen en una sèrie de reduccions en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) per a determinats contractes de lloguer, amb l’objectiu promoure l’accés a l’habitatge i l’estabilitat en el mercat immobiliari. A continuació, expliquem en què consisteixen:

Reducció per arrendament d’habitatge per als contractes d’arrendament celebrats des de l’1 de gener de 2024

La reducció del rendiment net positiu de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques s’ajusta de la manera següent:

  • 90% si l’arrendador signa un nou contracte en zones declarades tensionadas (amb oferta insuficient) i redueix el lloguer en almenys un 5%.
  • 70% si l’habitatge es lloga en àrees tensionadas a joves d’entre 18 i 35 anys, o és un habitatge protegit.
  • 60% si l’habitatge ha estat rehabilitat en els últims dos anys.
  • 50% en altres casos.

És de summa importància esmentar que aquestes reduccions s’aplicaran sempre que es compleixin els requisits en el moment de signar el contracte. Les zones tensionadas són determinades pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. A més, aquestes reduccions no apliquen a contractes que incompleixin la Llei d’Arrendaments Urbans.

Reducció per arrendament d’habitatge per als contractes d’arrendament celebrats abans del 26 de maig de 2023

S’estableix una disposició transitòria en la Llei de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) per als contractes d’arrendament d’habitatge celebrats abans del 26 de maig de 2023. Aquesta disposició estableix que els rendiments nets positius derivats d’aquests contractes continuaran aplicant la reducció del 60% vigent fins al 31 de desembre de 2023, segons el que s’estableix en la llei en la seva redacció a aquesta data.

Reducció per arrendament d’habitatge per als contractes d’arrendament celebrats des del 26 de maig de 2023 al 31 de desembre de 2023

Segons l’estipulat en la Llei 12/2023, des del 26 de maig de 2023 fins al 31 de desembre de 2023, els contractes d’arrendament d’habitatge aplicaran una reducció del 60% en l’impost corresponent. Des de l’1 de gener de 2024, la reducció variarà entre un 90%, 70%, 60% o 50%, depenent de les circumstàncies específiques del contracte, tal com s’especifica en la llei en la seva redacció posterior a aquesta data.

Per a més informació, no dubtis a contactar amb el Departament Fiscal de CINC Assessoria.

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC