Reactivació de l’Impost sobre el Valor de la Producció de l’Energia Elèctrica (IVPEE)

IVPEE

El Consell de Ministres, a través del Reial Decret-Llei 8/2023 de 27 de desembre, ha anunciat la reactivació de l’Impost sobre el Valor de la Producció de l’Energia Elèctrica (IVPEE) a partir de l’any 2024.

L’IVPEE va estar suspès des del tercer trimestre de 2021, i la seva reactivació es realitzarà de forma progressiva el 2024, amb certes particularitats per a l’exercici fiscal proper.

Tipus Impositiu

Es mantindrà el tipus impositiu del 7%, vigent en el moment de la suspensió de l’impost.

Base Imposable

Es determinarà per l’import total rebut per la producció i incorporació d’energia elèctrica al sistema, subjecta a ajustos específics.

Pagament Fraccionat

Els pagaments fraccionats es realitzaran en diferents moments al llarg de l’any 2024, calculats en funció del valor de la producció d’energia elèctrica en períodes específics, amb reduccions basades en els trimestres naturals anteriors.

  • Primer pagament fraccionat: 1 i 20 del mes de maig de 2024
  • Segon pagament fraccionat: 1 i 20 del mes de setembre de 2024
  • Tercer pagament fraccionat: 1 i 20 del mes de novembre de 2024
  • Quart pagament fraccionat: 1 i 20 del mes de febrer de 2025

Regla Específica

Per als qui la producció no superi els 500.000 euros, s’estableix un pagament fraccionat únic dins d’un període determinat.

Període de Liquidació

L’autoliquidació anual per a les dues modalitats de pagaments fraccionats es realitzarà entre els dies 1 i 30 del mes de novembre de l’any següent (2025).

Esperem que la reactivació de l’IVPEE generi un debat entorn a la fiscalitat en el sector energètic i fomenti la recerca de solucions que impulsin el creixement sostenible i la competitivitat.

En resum, aquesta mesura fiscal tindrà implicacions significatives per a tots els actors del sector energètic, que hauran d’adaptar-se a les noves disposicions a més de planificar adequadament les seves operacions per garantir el compliment normatiu i la sostenibilitat financera.

Per a més informació, pots posar-te en contacte amb el Departament Fiscal de CINC Assessoria.

Segueix llegint

Veure-les totes
Devolució IRPF mutualistes

L’Agència Tributària habilita un formulari per agilitzar la devolució de l’IRPF als pensionistes que van fer aportacions a mutualitats

A partir del 20 de març, l’Agència Tributària (AEAT) habilitarà un formulari senzill per agilitzar les devolucions de l’IRPF a aquells pensionistes que van dur a terme aportacions a mutualitats laborals. D’aquesta manera, es podran canalitzar totes aquelles sol·licituds de mutualistes pendents de resolució a partir de la informació que Hisenda, a més de la informació corresponent a la seva vida laboral.

Llegeix més
CINC