Quins autònoms han d’enviar les seves dades a la Seguretat Social abans del 31 d’octubre

Els autònoms societaris, col·laboradors familiars, aquells que han de col·legiar-se i els econòmicament dependents (*TRADE), entre altres, han de proporcionar unes certes dades sobre la seva activitat a la Seguretat Social abans del 31 d'octubre. En aquest sentit, la Tresoreria General de la Seguretat Social està contactant amb tots els treballadors autònoms afectats per a recordar-los aquesta obligació, que implica l'ampliació d'informació sobre la seva activitat. 
 
Aquesta campanya respon a la modificació de l'Art. 30.*2b) del Reial decret 84/1996, de 26 de gener, que estableix l'enviament d'aquestes dades a la Seguretat Social per a calcular la base reguladora del nou sistema de cotització per ingressos reals dels autònoms. És important dur a terme la modificació d'aquesta informació perquè, en cas contrari, es podrien enfrontar sancions, fins i tot si la Tresoreria ja té aquesta informació.
 

Quins autònoms hauran d'aportar de nou unes certes dades abans del 31 d'octubre?


Aquesta disposició transitòria afecta als següents autònoms:
  • Autònoms societaris, tant mercantils com cooperativistes.
  • Treballadors autònoms econòmicament dependents (*TRADE).
  • Autònoms col·laboradors.
  • Autònoms professionals que estiguin col·legiats de manera obligatòria.
  • Autònom principal amb col·laboradors al seu càrrec.

Quines dades hauran de comunicar a la Seguretat Social?


  • Autònoms societaris: Raó social i CIF de totes les societats de les quals es formi part. A més, si s'és conseller, administrador o es presten altres serveis per a la societat, s'ha de comunicar el percentatge de participació propi i el dels familiars convivents. 
  • Treballadors autònoms econòmicament dependents (*TRADE): si treballen majoritàriament per a un sol client, han de comunicar a la Seguretat Social el seu CIF.
  • Autònoms obligats a estar col·legiats: han d'indicar el col·legi al qual pertanyen.
  • Autònoms amb altres autònoms col·laboradors al seu càrrec: han de comunicar el nom, els cognoms i el NIF d'aquests autònoms col·laboradors.
Per a més informació, no dubtis a contactar amb el nostre personal de CINC Assessoria:
 
933 030 060 (Barcelona)
972 940 940 (Girona)
972 505 100 (Figueres)
 
info@cinc.com
 

 

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC