Quines són les novetats laborals que marcaran aquest 2024

Novedades laborales 2023-2024

Aquest 2024 porta canvis importants en l’àmbit laboral, que marcaran noves dinàmiques i obligacions en les empreses. A continuació, vam mostrar un resum de quins són les principals mesures que protagonitzaran el panorama laboral enguany.

Increment de les cotitzacions: mecanisme d’Equitat Intergeneracional (MEI)

Ja en 2023 va començar a aplicar-se aquesta mesura, una nova cotització que busca garantir una distribució equitativa de les càrregues contributives entre les diferents generacions, promovent així la sostenibilitat del sistema de Seguretat Social a llarg termini.

Alta obligatòria de becaris en la Seguretat Social

Una altra modificació important és l’obligatorietat de donar d’alta als becaris en la Seguretat Social, independentment de si realitzen pràctiques remunerades. Aquesta mesura garanteix la protecció social i els drets laborals d’aquests treballadors en formació, reconeixent la seva contribució al món laboral des de l’inici de la seva experiència professional.

Canvis en la cotització per a autònoms en 2024

Els autònoms també experimentaran canvis en les seves cotitzacions enguany. S’espera una revisió dels criteris de cotització que pugui reflectir de manera més precisa els ingressos reals d’aquest col·lectiu, brindant així una major equitat en el sistema de Seguretat Social.

Noves bases de cotització a la Seguretat Social

També s’han establert noves bases de cotització a la Seguretat Social, ajustades a la realitat econòmica i laboral del país, amb l’objectiu d’enfortir el sistema de protecció social i garantir una major cobertura per als treballadors.

Increment del Salari Mínim Interprofessional

En línia amb el compromís per millorar les condicions laborals, s’ha anunciat un augment significatiu en el Salari Mínim Interprofessional, buscant així millorar el poder adquisitiu dels treballadors i reduir les desigualtats salarials.

“Prohibició” de l’acomiadament

Una de les mesures més cridaneres és la “prohibició” de l’acomiadament, que estableix restriccions més estrictes per als acomiadaments injustificats, promovent l’estabilitat laboral i protegint els drets dels treballadors.

Pràctiques formatives o pràctiques acadèmiques externes

S’ha reforçat el marc legal entorn de les pràctiques formatives o pràctiques acadèmiques externes, garantint que aquestes experiències siguin enriquidores i respectin els drets laborals dels estudiants en formació.

Obligatorietat per a les empreses de més de 50 treballadors de disposar d’un Pla LGTBI en Empreses

Amb l’objectiu de fomentar entorns laborals inclusius i respectuosos, s’ha establert l’obligació per a les empreses amb més de 50 treballadors de disposar d’un Pla LGTBI, promovent la igualtat i la no discriminació en l’àmbit laboral.

Obligació de disposar d’un canal de denúncies Intern

Finalment, s’ha establert l’obligació per a totes les empreses de comptar amb un canal de denúncies intern, enfortint així els mecanismes de prevenció i gestió de situacions d’assetjament, discriminació i altres formes de vulneració de drets laborals.

Aquestes novetats laborals reflecteixen el compromís del Govern i els agents socials per promoure un mercat laboral més just, equitatiu i segur per a tots els treballadors.


Per a més informació, no dubtis a contactar amb el Departament Laboral de CINC Assessoria.

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC