Quines són les despeses que es poden deduir els autònoms?

Un dubte molt recorrent en qualsevol professional que inicia una activitat per compte propi és quines despeses es poden deduir. S’entén com a despesa deduïble aquell cost que un autònom es pot desgravar fiscalment, i la deducció es pot aplicar a dos impostos: l’IVA o l’IRPF.

Quan es considera que una despesa és deduïble?

Perquè una despesa sigui fiscalment deduïble, han de complir-se tres requisits:

  • Ha d’estar relacionada amb l’activitat econòmica o professional de l’autònom
  • Ha d’estar justificada mitjançant factura
  • Ha d’estar registrat en el llibre de despeses d’inversió

Quan podran deduir-se aquestes despeses?

Des de l’entrada en vigor de la Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom, els autònoms poden deduir-se de forma inequívoca les despeses vinculades a la seva activitat. Tenint en compte que molts treballen des del seu domicili, això permet saber quines despeses poden deduir-se i conèixer la quantitat exacta.

Aquests són els tres tipus de despeses que els autònoms poden deduir-se:

1. Deduccions per a autònoms que treballen des de casa


Amb la nova normativa, els autònoms que treballin des del seu domicili podran deduir-se les despeses de subministraments com aigua, gas, electricitat, telefonia i internet. El càlcul de la deducció resultarà d’aplicar el 30 percent a la proporció existent entre els metres quadrats de l’habitatge destinats a l’activitat respecte a la seva superfície total.

 

Com sap Hisenda que el domicili és el lloc de l’activitat?


En el moment d’iniciar l’activitat, cal emplenar el model 037 d’alta d’autònoms a través del qual s’especifica el grau d’afectació del domicili on es duu a terme l’activitat. Per tant, l’autònom haurà d’indicar el número total de metres quadrats destinats al desenvolupament de la feina. És necessari que la proporció indicada sigui la correcta, ja que d’altra manera podria enfrontar-se a sancions.

Com es realitza el càlcul de la deducció?

Posem un exemple: si l’autònom destinés un 20% del domicili al desenvolupament de la seva activitat, hauria de declarar al model 037 que l’espai de treball que utilitza és de 20 metres quadrats. La quantitat deduïble serà el resultat de calcular el 30% d’aquests metres quadrats, és a dir: un 6%. Per tant, del consum de tots els subministres (aigua, llum, electricitat, internet, etc.) l’autònom sabrà que en podrà deduir-se aquesta quantitat.

 

2. Deduccions en despeses de manutenció dels autònoms


Fins ara, només era possible que els autònoms es desgravessin les despeses de manutenció que es produïen fora del seu domicili fiscal. Amb la nova llei, els autònoms podran deduir-se despeses en dietes dintre de la mateixa localitat on exerceix la seva activitat.

Quines quantitats diàries en dietes es podran deduir els autònoms?

Els autònoms podran deduir-se fins a 26,67 euros en dietes dintre del seu municipi; fora del municipi, la quantitat ascendeix als 53,34 euros diaris; i si es produeix a l’estranger, podrà deduir-se fins a 48,08 euros al dia.

Quins requisits cal complir per poder beneficiar-se d’aquestes deduccions?

Les despeses hauran de produir-se sempre en establiments de restauració i hostaleria, utilitzant qualsevol mitjà electrònic de pagament, atenent els límits establerts detallats en el punt anterior.  

 

3. Deduccions en primes d’assegurances de cobertura per malaltia dels autònoms


La llei d’autònoms també considera com a despeses deduïbles les primes d’assegurances de cobertura per malaltia de l’autònom, aspecte que ja contemplava la llei de 2006. Aquesta deducció inclou la pròpia cobertura de l’autònom, la del seu cònjuge i fills menors de 25 anys.

Quina quantitat màxima es pot deduir?

La normativa estableix que el límit màxim de deducció serà de 500 euros per cada una de les persones senyalades anteriorment. Com a novetat, amb la llei actual la quantitat deduïble ascendeix a 1.500 euros per persona amb discapacitat.

Per tant, un autònom que tingui despeses en la cobertura sanitària de 4 persones (ell, el cònjuge i dos fills) podrà deduir-se fins a 2.000 euros; si algun dels membres té alguna discapacitat, la quantitat podria pujar fins als 3.000 euros.

Segueix llegint

Veure-les totes
novembre 2, 2021

Entrevista a Ebantic

Fa uns anys, explicava el que fèiem: desenvolupar software a mida per cobrir les necessitats dels nostres clients. Ara, m’agrada explicar que Ebantic és un projecte de vida, on un grup de persones ens dediquem a entendre els negocis dels nostres clients i aportar-hi aquell toc tecnològic que faci millorar els seus processos de treball, guanyant en eficiència i, per tant, rendibilitat.
Llegeix més
novembre 18, 2021

En què consisteix el nou impost de plusvàlua municipal?

Després de la publicació de la sentència del Tribunal Constitucional del 26 d'octubre, en la qual es declarava inconstitucional i, per tant, nul amb caràcter general, l'Impost de la Plusvàlua Municipal, el Govern s'ha afanyat a publicar el Reial decret llei 26/2021 de 8 de novembre. D'aquesta manera, a través d'aquesta nova norma queden modificats els articles afectats a fi d'adaptar l'Impost Municipal al sentit de la Sentència.

 

Llegeix més
CINC