Quines novetats comporta la nova reforma del Reglament d’Estrangeria

Nou reglament d'estrangeria 2024

Durant aquest 2024 es durà a terme una reforma important al Reglament d’Estrangeria que, entre altres canvis, permetrà simplificar els tràmits i reforçar la protecció de les persones migrants. Aquesta novetat va ser anunciada el 28 de desembre passat per la ministra d’Inclusió, Seguretat i Migracions, Elma Saiz, i espera aprovar-se aquest 2024 mitjançant un Reial decret llei.

A continuació, resumim les novetats previstes en aquesta nova norma:

Simplificació de tràmits

Actualment, hi ha molts tipus de permisos, autoritzacions, renovacions, etc., que exigeixen molts requisits i documentació als sol·licitants que, de vegades poden comportar errors de gestió. Amb la nova norma, es busca reduir el nombre de tràmits i documentació sol·licitada per simplificar aquestes gestions i aconseguir que es duguin a terme de manera més eficient per tal d’evitar inconvenients.

Transposició de dues normatives europees

Aquesta nova reforma comportarà, a més, la transposició de dues normatives europees aprovades pel Govern d’Espanya:

  • La Directiva de Permís Únic, que permetrà agilitzar el procediment d‟un permís combinat de treball i residència, a més de reforçar la protecció laboral.
  • La Directiva de residència de llarga durada, que té com a finalitat millorar els drets de les persones residents de llarga durada i els seus familiars.

Si voleu més informació sobre aquesta novetat, no dubteu a contactar amb el Departament d’Estrangeria de CINC Assessoria.

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC