Qui ha de presentar el “Full Covid-19”?

El “Full Covid-19” l'han de presentar aquelles Societats Limitades (SL) que hagin sol·licitat ajuts públics durant la pandèmia. Aquests ajuts inclouen crèdits ICO i ERTO.

La presentació haurà de fer-se abans del 31 de desembre de 2021.

L'objectiu d'emplenar el “Full Covid-19” és assegurar-se que les Societats Limitades hagin complert amb els requisits per accedir a aquestes subvencions.

Com emplenar el “Full Covid-19”?


Les empreses han d'accedir al portal web del Registre Mercantil. Seleccionar “declaració Covid” i facilitar les dades que se sol·liciten: el nom del titular de la SL, el seu NIF, telèfon, adreça, correu electrònic i, si així fos necessari, nom del representant legal.

És fonamental que no quedi cap camp buit, ja que si falta informació, el formulari no serà vàlid.

És necessari comptar amb un certificat electrònic en vigor i la notificació de l'arxiu dels comptes de l'exercici de l'any anterior.

Signatura  del formulari


Una vegada estiguin totes les dades introduïdes, amb les ajudes rebudes i fins i tot la sol·licitud de cessament d'activitat que pot ser verificada, el formulari ha de signar-se amb el certificat digital (aquest ha d'estar actualitzat).

Enviament i pagament de l'aranzel


Una vegada el formulari dels comptes anuals estigui llest, s'ha d'accedir de nou a la pàgina web del Registre Mercantil per a pujar i enviar el document.

En el cas que hi hagi algun error en la complementació d'aquest, caldrà descarregar el “Full Covid-19” de nou i tornar a introduir les dades.

En el moment en el qual tot estigui bé, hi haurà una passarel·la de pagament en la qual s'hauran d'abonar 3,64 euros per a presentar el formulari.

Què passa si no es compleixen els requisits?


Després de la presentació del formulari de comptes anuals és possible que hi hagi alguna ajuda, fins i tot cessament d'activitat, del qual s'hagi beneficiat una SL sense complir amb els requisits necessaris.

En cas que hi hagi incorreccions és possible que s'exigeixi la devolució dels diners rebuts.


De nou, el termini per a lliurar el resum dels comptes anuals de les SL finalitza el 31 de desembre, però es pot emplenar aquest full des d'ara per a anticipar-se i evitar possibles sancions.

Segueix llegint

Veure-les totes
desembre 23, 2021

Entrevista a The Smart Lollipop

The Smart Lollipop és el dispositiu mèdic basat en un caramel intel·ligent que diagnostica malalties a través d'una mostra de saliva i en digitalitza la resposta a una plataforma online. El dispositiu està pensat, especialment, pel target pediàtric.

Llegeix més
CINC