Què poden esperar les empreses sobre la tornada a l’oficina

Per Enric Urreta, Soci director de CINC, vicepresident de l'Associació 22@network i membre de la junta directiva de l'associació d'espais de treball flexibles Proworkspaces
 
El treball a distància s'ha convertit, a causa de la crisi sanitària del COVID-19, en tot un desafiament. Moltes empreses han hagut d'acostumar-s’hi ràpidament, implementant a marxes forçades totes les eines tecnològiques al seu abast per mantenir els nivells de productivitat. I, tot i això, després de vàries setmanes de confinament algunes s'han adonat que potser el teletreball no era allò que esperaven, i que comença a ser hora de començar a planejar la tornada a l'oficina.
 
I és que, en realitat, molt poques empreses treballen de forma totalment remota, i no totes tenen implantada una cultura de teletreball, per la qual cosa els resulta més complicat arribar a la mateixa productivitat que a l'oficina. Segons un estudi de la companyia Actiu, realitzat a nivell nacional a diferents perfils professionals, gairebé la meitat dels enquestats considera que no es mantenen els nivells de productivitat i eficiència a la feina. 
 
Aquesta mateixa enquesta també mostra una altra dada interessant: el 73% dels enquestats vol tornar a les seves empreses i teletreballar algun dia a la setmana, i només el 16% afirma que voldria teletreballar al cent per cent. Per tant, sembla que el període de quarantena ens ha servit de reflexió per adonar-nos que, tot i la popularitat de teletreball, el treball presencial segueix tenint molt més que oferir a les empreses i als seus treballadors. Vegem per què:
 

Permet separar millor la vida personal de la laboral


Un estudi recent publicat per Bloomberg assegura que espanyols, francesos i britànics han afegit dues hores diàries a la seva jornada laboral des de casa durant el període de quarantena pel coronavirus. No és d'estranyar, ja que amb el treball a distància els límits que separen la vida laboral de la personal queden bastant difuminats, la qual cosa pot predisposar els empleats a patir sobrecàrrega de treball i estrès.
 
És molt més senzill posar límits quan treballem des de l'oficina, ja que a l'acabar la nostra jornada deixem la feina allà i podem desconnectar a l'arribar a casa. Potser no ho havíem vist abans d'aquesta manera, però té bastant de sentit.
 

Major seguretat de la informació i menys risc de ciberatacs


Les empreses solen passar per alt un aspecte tècnic molt important sobre el teletreball: el risc que comporta en termes de seguretat. Treballar en remot incrementa les probabilitats de patir ciberatacs, així com la pèrdua de dades confidencials, entre d'altres. A més, les xarxes wifi dels treballadors en general són menys segures i s'escapen de el control dels responsables d'IT de les empreses.
 
La tornada a les oficines permetrà a les companyies reduir aquests riscos i ja no serà necessari implementar mesures extraordinàries per garantir la seguretat. Cal tenir en compte que durant la crisi del COVID-19 s'estan donant un major nombre de ciberriscos, a més d'un major risc de bretxes en la seguretat de la informació.
 

Major vinculació de l'empleat amb l'empresa, motivació i innovació


L'estudi d'Actiu que esmentàvem revela que gairebé el 60% dels enquestats troba a faltar la relació amb els companys. Quan es treballa en remot, tot l'ambient laboral desapareix, la qual cosa ens porta a un cert aïllament que només podem solucionar a través de trucades i videoconferències. Tampoc hi ha descansos ni cafès amb els companys, ni oportunitats de networking amb altres professionals.
 
Afortunadament, amb la tornada a l'oficina es reactivaran totes aquestes relacions socials que són beneficioses, no només per al nostre benestar personal, sinó també per a l’empresa. I és que s'ha demostrat que les persones que treballen a l'oficina tenen una major vinculació emocional amb l'empresa, estan més motivades i són més innovadores i proactives. Aquesta va ser la raó per la qual l'empresa Yahoo, tot i que fa uns anys va ser pionera en flexibilitat laboral, va decidir donar un gir a la seva política Recursos Humans el 2015 re-instaurant el treball en les oficines en comptes dels domicilis particulars. I, curiosament, va donar bon resultat: va aconseguir incrementar els seus ingressos per primer cop en quatre anys.
 

Garantia d'adequació i comoditat dels espais de treball


És fonamental dur a terme les mesures de seguretat laboral pertinents, no només per al compliment de la prevenció de riscos laborals, sinó per garantir la comoditat i ergonomia, que finalment repercuteixen també en la salut i productivitat dels empleats. En aquest sentit, la manca d'un mobiliari i d'un espai i ambient de treball adequats és un altre dels handicaps de la feina en remot.
 
Al final, passem moltes hores asseguts davant de l'ordinador, i cal disposar de bona llum, una cadira còmoda, una taula amb les dimensions adequades i un bon clima. És per això que la tornada a la feina està sent molt esperada per a molts treballadors: un terç dels enquestats de l'estudi d'Actiu -que esmentàvem abans- és el que més troba a faltar.
 

CINC t'ajuda a fer fàcil la tornada a l'oficina


 Sabem que són temps difícils i de molta incertesa per a tothom. No podem predir el futur, però a CINC si podem garantir-te una cosa: que quan tornis a l'oficina, tindràs tot allò necessari perquè puguis reprendre la teva activitat igual que abans i que tot torni a la normalitat.
 
Continuarem duent a terme les més estrictes mesures de seguretat perquè puguis tornar a la feina amb total tranquil·litat: distribució de mascaretes, guants, gels desinfectants a cada planta, reforç en la neteja, limitació d'aforament a les nostres sales i zones comunes i respecte de les distàncies de seguretat reglamentàries. Així que, per descomptat, farem tot el possible perquè la tornada a la feina transcorri de la millor manera possible i, com sempre, seguirem a la teva disposició per a qualsevol cosa que necessitis.

 

Segueix llegint

Veure-les totes
abril 29, 2020

Resum del nou pla de desescalada del Govern

El Govern ha anunciat l’entrada del nou Pla de desescalada, que té com a objectiu recuperar de forma gradual la situació de normalitat prèvia a la crisi sanitària del COVID-19. Per a això, s'han establert quatre fases cronològiques d'una durada aproximada de 2 setmanes cadascuna, en les quals s'aniran implementant de forma progressiva un seguit de mesures que permetran restablir l'activitat econòmica i la mobilitat.

Llegeix més
CINC