Puja un 5% la base màxima de cotització el 2024

Aument del 5% en la base de cotització màxima

El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha publicat un augment del 5% a la base màxima de cotització per a aquest any, que puja fins als 4.720,5 euros mensuals (56.646 anuals), tenint en compte els paràmetres fixats a la reforma de pensions de la legislatura anterior.

La reforma estableix que les bases màximes pujaran amb l’IPC més una quantia fixa d’1,2 punts cada any entre el 2024 i el 2050. Atès que l’IPC es va situar en un 3,8% del desembre al novembre del 2023, suposa un increment del 5% aquest any.

Aquesta base representa la màxima retribució salarial sobre la qual s’apliquen els tipus de cotització per fixar les aportacions econòmiques de les empreses i els treballadors a la Seguretat Social per al pagament de les pensions. Per tant, l’augment d’aquesta quantia salarial màxima subjecta a cotitzacions suposa un augment en els ingressos del sistema.

A més, la reforma també determina que el complement de la bretxa de gènere (30,4 euros el 2024) pujarà un 10% addicional a l’IPC entre el 2024 i el 2025. El BOE recull també la sobre cotització del Mecanisme d’Equitat Intergeneracional (MEI), que passa del 0,6% al 0,7%, que queda repartit de la manera següent: un 0,58% a càrrec de l’empresari, i un 0,12 a càrrec del treballador (els autònoms assumeixen el 0,7%).
Si tens qualsevol dubte, pots contactar amb el Departament Laboral de CINC Assessoria.

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC