Protecció de Dades i teletreball: recomanacions de l’AEPD

Tal com recull el Reial decret Llei 28/2020, de 22 de setembre de treball a distància, l'Acord en què empresa i treballador formalitzen la realització a distància de la prestació laboral ha de recollir, com a part del seu contingut mínim, les Instruccions per al compliment de la protecció de dades i sobre seguretat de la informació.
 
En aquest sentit, en newsletters anteriors ja vam informar de les recomanacions que ha realitzat l'AEPD i que poden consultar-se aquí
 
Es tracta de recomanacions dirigides tant al responsable del tractament com al personal empleat que tenen com a finalitat garantir la seguretat i confidencialitat de les dades personals, que és responsabilitat de les organitzacions en situacions de teletreball.
 
Atès que els riscos que aquestes circumstàncies poden suposar per a la protecció de les dades personals i la consegüent responsabilitat que pot comportar per a les parts implicades la seva mala gestió, recomanem l'elaboració d'un protocol de seguretat en el tractament de dades personals que comprengui de manera detallada i particular cada situació concreta.
 
Per a qualsevol dubte, pots contactar amb el nostre Departament de Protecció de Dades de CINC Assessoria (rpgd@cinc.es).

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC