Pròrroga per la dissolució de pèrdues causades per la crisi sanitària de la COVID-19

Després de l’esclat de la guerra a Ucraïna el Govern espanyol ha anat aprovant diverses mesures en resposta a les conseqüències econòmiques i socials que ha provocat aquesta guerra juntament amb la reconstrucció de l’illa de Palma i altres situacions de vulnerabilitat.
 
Durant la crisi sanitària del 2020 i l’impacte d’aquesta crisi el 2021 es va aplicar la mesura de dissolució per pèrdues. Aquesta mesura s’ha prolongat com a mesura excepcional fins al tancament comptable del 2024 a causa de l’agreujament de la crisi energètica i la guerra d’Ucraïna. Aquesta prolongació té com a finalitat ajudar a les petites i mitjanes empreses que s’ha vist més afectades per aquests esdeveniments econòmics i socials a seguir amb la seva activitat.
 

En què consisteix aquesta mesura


 
Com ja s’havia anunciat, l’article 13 de la llei 3/2020 del 18 de setembre amb la seva corresponent pròrroga, estableix que totes aquelles pèrdues dels exercicis comptables de 2020 i 2021 no es tindran en compte durant un període de 3 exercicis, és a dir, ni en el de 2022, 2023 ni fins al tancament de l’exercici del 2024.
 
Per a aquelles empreses que després dels resultats de 2022, 2023 i 2024, sense comptar el 2020 i 2021, tenen pèrdues que redueixin el patrimoni net a la meitat del capital social podran dissoldre la seva empresa amb la causa legal de pèrdues. 
 
Un cop es declarin les intencions de dissolució s’haurà de seguir el procediment habitual, establert en l’article 363.1.e) del text Refós de la Llei de Societats Capitals dins del Reial decret legislatiu 1/2020 del 2 de juliol:
  1. Que el convoquin els administradors de la societat o que un dels socis ho sol·liciti abans dels dos mesos següents de l’últim tancament comptable, en aquest cas, el del 2024 (segons l’article 365 d’aquesta mateixa llei)
  2. La celebració d’una Junta per la dissolució de la societat, sempre que no s’augmenti o es redueixi el capital suficient necessari.
Per a qualsevol dubte o per més informació, pots posar-te en contacte amb el nostre Departament Jurídic i Comptable trucant a:
 
933 030 060 (Barcelona)
972 505 100 (Figueres)
972 940 940 (Girona)
 

Segueix llegint

Veure-les totes
gener 3, 2023

Impost de Solidaritat de Grans Fortunes

L’impost de Solidaritat per a les grans fortunes ja ha entrat en vigor després de la publicació al BOE de la LLei 38/2022, de 27 de desembre, per a l'establiment de gravàmens temporals energètic i d'entitats de crèdit i establiments financers de crèdit i per la qual es crea l'impost temporal de solidaritat de les grans fortunes, i es modifiquen determinades normes tributàries.
Llegeix més
gener 12, 2023

Foment de les empreses emergents, bonificacions respecte a les cotitzacions

El passat 21 de desembre es va publicar la Llei de Foment del Ecosistema de les Empreses Emergents que inclou incentius fiscals, laborals i administratius. A la seva disposició final quarta que modifica l’Estatut del Treball Autònom, que afecta a les cotitzacions, estableix la bonificació fins el 100% de la quota amb una sèrie de requisits.

Llegeix més
CINC