Pròrroga de 6 mesos dels permisos de residència i treball d’estrangers

La Secretaria d'Estat i Migracions ha prorrogat durant 6 mesos les autoritzacions de residència i treball dels ciutadans estrangers des del moment en què finalitzi l'estat d'alarma. Aquesta pròrroga va entrar en vigor el dimecres 20 de maig, dia en el qual es va publicar al BOE l’ordre ministerial SND/421/2020, de 18 de maig.
 
Per tant, segons el que estableix aquesta ordre, les autoritzacions quedaran prorrogades de forma automàtica sense necessitat d'emetre una resolució individual per a cadascuna d'elles a l'Oficina d'Estrangeria, evitant qualsevol situació d'irregularitat com a conseqüència de la suspensió de terminis administratius. La pròrroga quedarà establerta des del dia següent en què caduca l'autorització fins a sis mesos després de la finalització de l'estat d'alarma, prevista per al 7 de juny.
 
També es prorroguen les targetes de familiar de ciutadà de la Unió i les targetes d'identitat dels estrangers. En el cas dels visats d'estada per estudis de fins a 180 dies de durada que anessin a expirar durant l'estat d'alarma, quedaran prorrogats per un període de tres mesos, sempre que el titular es trobi a Espanya i no li hagi estat possible tornar al seu país d'origen per les circumstàncies excepcionals per la crisi de COVID-19.
 
Per a qualsevol dubte, pots contactar amb el Departament d’Estrangeria de CINC Assesessoria (cinc@cinc.es). 

 

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC