CONTACTE

Política de Privacitat


Qui és el responsable del tractament de les teves dades?


Identitat:
CENTRE INTERNACIONAL DE NEGOCIS DE CATALUNYA S.L. (CIF B17778556)
Adreça postal:
C\Güell, 58. 17001 - Girona
Telèfon:
972 940 940
Adreça electrònica:

Amb quina finalitat tractem les teves dades?


A CINC tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de:

 • Gestionar la relació amb els nostres clients, socis i usuaris;
 • Gestionar les consultes efectuades;
 • Gestionar les inscripcions a formacions, cursos i altres activitats;
 • Gestionar la relació comercial mitjançant l'enviament d'informació als clients, usuaris i interessats.

Amb les teves dades no enviarem publicitat en base a decisions automatitzades com l'elaboració de perfils sense el teu consentiment.


Quant de temps conservarem les teves dades?


Les dades personals que ens proporciones es conservaran:

 • Mentre duri la nostra relació comercial;
 • Mentre no t'oposis al tractament, o ens sol·liciteu la supressió de les dades;
 • Mentre les teves dades s'hagin de conservar per una obligació legal.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?


La base legal per al tractament de les teves dades és:

 • execució d'un contracte o relació contractual, per al cas dels clients i proveïdors;
 • consentiment exprés obtingut de l'interessat, per al cas dels interessats que ens sol·liciten informació;
 • interès legítim i subsidiari del responsable, per al cas dels antics clients.

Si has marcat la casella corresponent, la base legal per enviar-te informació sobre els nostres serveis és el teu consentiment, el qual pots retirar en qualsevol moment.


A quins destinataris es comunicaran les teves dades?


Les teves dades personals no es comunicaran a cap altra empresa, ni s'utilitzaran per a cap altra finalitat, excepte la cessió legítima que poguem fer a empreses del mateix grup, llevat que:

 • La comunicació es faci en compliment d'una obligació legal;
 • La comunicació es faci en interès legítim i ponderat del responsable;
 • La cessió de dades es faci a proveïdors i col.laboradors i sigui necessària per a prestar-te els nostres serveis.

Quins són els teus drets?


 • Qualsevol persona té dret a obtenir informació d'aquesta empresa sobre si estem tractant dades personals que la concerneixin o no.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes o, si s'escau, sol·licitar-ne la supressió, entre d'altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
 • En determinades circumstàncies previstes a l'article 18 del RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.
 • Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de màrqueting o publicitat, inclosa l'elaboració de perfils.
 • En virtut del dret a la portabilitat, els interessats també tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable o empresa.

Com pots exercir els teus drets?


En ambdós casos, adjuntant una còpia del teu document d'identitat.


Quines vies de reclamació hi ha?


Si consideres que els teus drets no han estat atesos adequadament, tens dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).