Presentació del formulari 347: informe anual de transaccions amb tercers

Declaración modelo 347 de 2024

El 29 de febrer finalitza el termini per presentar el model 347, una declaració informativa de totes les transaccions realitzades amb tercers (proveïdors o clients) superiors a 3.005,06€. Aquest formulari no implica cap pagament o reemborsament, ja que és completament informatiu. També cal remarcar que s’han d’incloure totes les operacions realitzades l’any anterior (IVA inclòs).

Qui ha de presentar aquest model?

Estan obligats a presentar el model 347 aquells individus, entitats legals, associacions i comunitats de propietaris que facin activitats empresarials professionals que excedeixin la quantitat indicada anteriorment, sense importar l’import de cada factura generada.

Qui està exempt?

  • Subjectes passius inscrits al SII o al REDEME.
  • Persones físiques o jurídiques amb activitat comercial que no tinguin domicili fiscal a Espanya.
  • Empreses, professionals o autònoms que operin amb clients intracomunitaris.
  • Persones físiques i entitats en atribució de rendes en l’Impost sobre l’IRPF, per les activitats que tributin en aquest impost pel mètode d’estimació objectiva i de forma simultània en l’Impost sobre el Valor Afegit pels règims especials simplificat o de l’agricultura, ramaderia i pesca o de recàrrec d’equivalència, excepte per les operacions per les quals emetin factura.

Quin és el termini de presentació?

La declaració del model 347 s’ha de realitzar abans del 29 de febrer del 2024.

Per a més informació, no dubtis de posar-te en contacte amb el Departament Fiscal de CINC Assessoria.

Segueix llegint

Veure-les totes
Aument del 5% en la base de cotització màxima

Puja un 5% la base màxima de cotització el 2024

El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha publicat un augment del 5% a la base màxima de cotització per a aquest any, que puja fins als 4.720,5 euros mensuals (56.646 anuals), tenint en compte els paràmetres fixats a la reforma de pensions de la legislatura anterior. La reforma estableix que les bases màximes pujaran amb […]

Llegeix més
CINC