Pot l’empresa fer ús de dades particulars, sense el previ consentiment?

Després de la controvèrsia generada per l'AEPD aquest últim més, són molts als qui no els ha quedat clar l'ús de dades particulars per part de l'empresa. És possible que l'empresari faci ús del número de telèfon privat, per a crear grups de Whatsapp, sense previ consentiment?
 
El passat mes de gener, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, va prendre la decisió d'arxivar la demanda d'un treballador a qui l'empresa l’havia inclòs en un grup de Whtasapp sense el seu consentiment. L'AEPD va al·legar que les empreses i companyies poden incloure els telèfons personals dels seus empleats en grups de WhatsApp sense el seu permís previ, sempre que les dades personals del treballador compartides siguin les mínimes i guardin relació amb l'objectiu laboral. Tot això va desencadenar en una polèmica que va portar a AEDP a aclarir la seva doctrina.
 
Després d’arxivar la demanda, l'AEPD va argumentar, que "en l'àmbit de les relacions laborals, el tractament de les dades personals es basa jurídicament, de manera principal, en l'execució del contracte de treball". I afegia que en aquest cas concret les dades d'objecte de tractament eren "les mínimes necessàries per a l'organització del treball" i que l'empresa havia informat els treballadors de la finalitat del seu tractament en els grups de Whatsapp. No obstant això, especialistes en la protecció de dades van retreure a l'agència que no aclarís si el telèfon mòbil del qual es fa referència era particular o corporatiu, ja que si aquest era privat la resolució de l'AEPD, hagués entrat en contradicció amb la legislació laboral vigent.
 
Per tant, l'AEPD va haver d'aclarir, que l'empresa pot fer ús d'un telèfon mòbil particular, sempre que el treballador hagi donat el seu consentiment voluntari, que podrà revocar a posteriori si ho desitja. "Si el treballador no el dona, no pot ser sancionat ni menyscabat ni acomiadat"
 
A més, afegeix que dades com el domicili, l'adreça de correu electrònic, el número de telèfon (fix o mòbil) o el compte bancari es consideren personals, tot i així, destaca la necessitat que l'empresari disposi d'alguna via de comunicació amb les persones treballadores per a l'execució del contracte de treball, "i és imprescindible que la persona treballadora proporcioni" alguna via de contacte.
 
Per ampliar la informació podeu contactar amb: 
 
933 030 060 (Barcelona)
972 505 100 (Figueres)
972 940 940 (Girona)
 
 

 
 

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC