Plans d’igualtat i registre salarial: Obligacions i implicacions per a les empreses

Creixen les multes per falta de seguiment i control en els plans d’igualtat. El 7 de març d’aquest any va començar aquesta obligatorietat per a empreses de més de 50 treballadors.
Aquesta obligació ha fet que augmenti el nombre de plans inscrits en el registre i dipòsit de convenis col·lectius, acords col·lectius de treball i plans d’igualtat, tot i que hi ha companyies que tan sols han donat el primer pas després de la negociació oportuna amb els representants dels treballadors.
Els experts alerten dels problemes legals que tenen empreses que limiten la seva acció a aquest tràmit: han ser implementats i s’ha de fer un seguiment d’aquests.
Això podria suposar sancions imposades per la Inspecció de treball que van dels 7.501€ fins a 225.018€, multes que ja estan confirmant els jutges davant recursos presentats per diferents companyies castigades.
Fem un recordatori de què consisteix el pla d’igualtat
Per altra banda, recordem que anualment s’ha de fer un Registre retributiu o salarial.

Què és el Registre salarial?


El registre salarial o retributiu és un document on han de constar tots els salaris dels empleats d’una empresa, independentment de la seva mida, desglossat per sexe, la mitjana aritmètica i la mitjana del que s’ha realment percebut per cada concepte segons el grup professional, categoria professional, nivell o lloc de treball, incloent els alts càrrecs i personal directiu.
Ha d’incloure salari base, cadascun dels complements i les percepcions extrasalarials.
El registre salarial d’igualtat retributiva entre homes i dones entrà en vigor el 14 d’abril de 2021, data d’aplicació de Reial decret llei 902/2020.
El registre salarial té validesa d’un any natural, i s’ha d’actualitzar quan es produeixin canvis.
Per recordar en què consisteix i què s’ha d’incloure, podeu llegir-ho aquí.
Per a qualsevol dubte o per més informació, pots posar-te en contacte amb el nostre Departament de Laboral.
933 03 060 (Barcelona)
972 505 100 (Figueres)
972 940 940 (Girona)
laboral@cinc.es

Segueix llegint

Veure-les totes
octubre 25, 2022

Llei de Memòria Democràtica

La Llei de Memòria Democràtica, popularment coneguda com la Llei de Nets, ha estat finalment aprovada el 20 d'octubre de 2022. La nova legislació amplia els supòsits estipulats per la llei aprovada a Espanya en 2007.

Llegeix més
octubre 28, 2022

Subvencions autònoms-SLU: contractació indefinida. Programa TU+1

L'objecte de la convocatòria del Programa TU+1 de foment de la contractació indefinida d'un treballador o treballadora per part d'autònoms sense treballadors al seu càrrec, és concedir una subvenció per cada autònom/a o societat limitada (SLU) sense treballadors al seu càrrec que formalitzi un contracte indefinit amb un treballador/a en situació d'atur, inscrit com a demandant d'ocupació no ocupat (DONO) al SOC, durant un període mínim de 18 mesos.

Llegeix més
CINC