Pla Moves III: incentius a la mobilitat eficient i sostenible 2021

El Govern va aprovar el passat 13 d’abril el Pla Moves III a través del Reial Decret 266/202. Es tracta d’unes subvencions adreçades tant a particulars com a empreses per promoure la compra de vehicles elèctrics i la instal·lació d’infraestructura de recàrrega, amb la finalitat de fomentar la mobilitat sostenible. El programa està dotat inicialment d'un pressupost màxim de 400 milions d'euros, i el termini finalitzarà quan s’esgoti el pressupost o, com a màxim, el 31 de desembre 2023.
 

Qui podrà sol·licitar aquests ajuts?


 
 • Persones físiques, autònoms, comunitats de propietaris o administracions sense activitat econòmica que hagin adquirit un vehicle inclòs en el programa o que hagin instal·lat un punt de recàrrega des del passat 10 d’abril.
 • Per a les persones jurídiques i la resta d’administracions, la vigència dels ajuts s’inicia a partir de la publicació al DOGC.

Quins són els requisits?


 
Adquisició de vehicles elèctrics i de pila combustible, adquisició directa o per finançament per lísing financer o rènting.
 
 • Caldrà que el concessionari realitzi un pressupost on hagi d’incorporar una oferta amb un descompte de 1.000€ indicant de forma inequívoca que és pel Programa Moves III i que haurà de realitzar-la de l’aplicació de l’IVA, condicionat al fet de si rep aquest ajut. 
 • Els vehicles turismes (M1), furgonetes (N1) i motos (L) han de ser nous i matriculats per primera vegada a Espanya, excepte els vehicles de rènting. 
 • En el cas de vehicles de demostració en punts de venda, han de tenir un màxim de 9 mesos des de la primera matriculació i, o bé a data de la sol·licitud d’ajut, o bé la data de la factura (la primera de les dues dates). A més, un concessionari o punt de venda podrà sol·licitar l’ajut per a un màxim de 30 vehicles.
 • És necessari que el concessionari garantiteixi que, incloent el vehicle en el qual està interessat, el concessionari no hagi comercialitzat més de 30 vehicles elèctrics en aquestes condicions i s’hagin presentat a l’ajut MOVES III. 
 • El cost màxim dels vehicles del turisme de 45.000€.
 • La subvenció per a la compra d’un turisme híbrid endollable amb més de 90 kilòmetres d’autonomia en mode elèctric és de 4.500 euros, i ascendeix a 7.000 si també acredita el desballestament de vehicle.
Pots accedir al llistat de vehicles subvencionats aquí.
 
Implantació d'infraestructura de punts de recàrrega de vehicles
 
La infraestructura de recarregaria podrà estar destinada als següents usos:
 
 • Ús privat en sector residencial, inclosos els habitatges unifamiliars.
 • Ús públic en sector no residencial (apartaments públics, hotels, etc.).
 • Ús privat en zones d’estacionament d’empreses privades i públiques (pròpia flota).
 • Ús públic en zones d’estacionament d’empreses privades i públiques (treballadors i clients).
 • Ús públic en via pública, eixos viaris urbans i interurbans.
 • Ús públic en xarxa de carreteres, sent especial interès la infraestructura de recàrrega en estacions de servei i benzineres. 
En el cas de comunitats de propietaris, seran subvencionables les canalitzacions per a la preinstal·lació i de servei de comunicacions (Internet, 3G,…) per una recàrrega intel·ligent. 
 
Si la despesa subvencionada supera la quantitat de 15.000 euros (iva exclòs) en el cas de subministrament o 40.000 en el cas d'obres cal presentar un mínim de 3 ofertes sol·licitades a diferents proveïdors.
 

Quina és la quantia de les subvencions?


Les persones físiques i autònoms es poden beneficiar d’ajuts que oscil·len entre els 1.100 euros (per a motos elèctriques) i els 9.000 euros (per a furgonetes elèctriques amb desballestament d’un altre vehicle). 
 
Per a les persones jurídiques i entitats amb activitat econòmica els imports oscil·len entre els 700 euros als 5.000 euros. 
 

Segueix llegint

Veure-les totes
octubre 4, 2021

Mesures per a la protecció dels treballadors autònoms Real Decret-Llei 18/2021

El Govern acorda  mantenir i prorrogar durant els propers 4 mesos les exoneracions de les cotitzacions a la Seguretat Social pels autònoms que, fins el 30 de setembre 2021, han estat cobrant les prestacions extraordinàries vigents corresponents. Aquestes mesures venen recollides en el Reial Decret-Llei 18/2021, de 29 de setembre, sobre mesures per a la protecció de l’ocupació, la reactivació econòmica i la millora del mercat de treball i protecció dels treballadors autònoms.

Llegeix més
octubre 14, 2021

T’esperem al BizBarcelona del 9 a l’11 de novembre: aconsegueix la teva entrada gratuïta

CINC et convida un any més a la fira de l'emprenedor BizBarcelona, que tindrà lloc del 9 a l'11 de novembre al recinte Montjuïch Fira Barcelona. Es tracta d'una cita imprescindible per a aquelles pimes i persones emprenedores que vulguin estar al dia en les últimes novetats en emprenedoria a través de l'assessorament empresarial, a més de poder assistir a més d'un centenar de conferències gratuïtes, networking i molt més.
Llegeix més
CINC