Pla d’estalvi energètic: com afecta les empreses?

S'ha publicat al BOE un paquet de mesures urgents d'estalvi i eficiència energètica aprovat pel Govern que afecta determinades empreses i llocs públics.  

Quan entren en vigor aquestes mesures?


Una setmana després de la publicació de la normativa al BOE: des del dimarts 9 d'agost fins a l'1 de novembre del 2023.

Quines obligacions s’hi estableixen?


  • Els edificis públics desocupats i els llocs públics han de limitar l'aire condicionat per sota dels 27 graus i la calefacció per sobre dels 19 graus a l'hivern. Estan exempts de complir aquesta obligació aquells recintes que justifiquin la necessitat de mantenir condicions ambientals especials o disposin d'una normativa específica. Per a aquests casos, caldrà una separació física entre el recinte amb els locals contigus que estiguin obligats a mantenir les condicions indicades.
  • Hauran d'exhibir cartells informatius amb les mesures obligatòries.
  • Tindran l'obligació de disposar de sistemes de tancament automàtic de portes perquè romanguin tancades, i seran exigibles a partir del 30 de setembre a edificis públics i locals comercials.
  • L'enllumenat dels aparadors haurà d'estar apagat des de les 22h. Aquesta obligació també és aplicable per als edificis públics desocupats.
  • Els comerços hauran d'apagar els llums dels aparadors abans de les 22:00h i els edificis de treball no podran tenir llum les 24h.
  • Els immobles que hagin passat la inspecció d'eficiència energètica abans de l'1 de gener s'han de sotmetre a una revisió extraordinària abans del 31 de desembre del 2022.

A quines empreses afecta aquesta normativa?


Tindran l'obligació de complir aquestes mesures els edificis públics desocupats, comerços i grans magatzems, infraestructures de transport (aeroports i estacions de tren i autobús), espais culturals i hotels.

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC