Pla Anual de Control Tributari i Duaner 2024: quins sectors vigilarà de prop Hisenda

Plan anual de control tributario 2024

L’Agència Tributària (AET) va publicar al BOE el Pla Anual de Control Tributari i Duaner 2024, un document que detalla quins sectors seran vigilats amb més insistència per Hisenda.

D’aquesta manera, l’AET posarà el focus en aquells sectors en què es percebi un risc d’economia submergida més gran. En concret, prestarà una atenció especial a l’ús intensiu de diners efectius, així com la utilització de mètodes electrònics de pagament situats a l’estranger que no impliquin l’obligació de subministrament d’informació.

Quins sectors estaran més vigilats per Hisenda?

Aquells sectors on es porti a terme pagaments en efectiu són més susceptibles de ser controlats per Hisenda:

• Comerç.
• Restauració.
• Sector terciari.
• Àmbit immobiliari.
• Reformes i arranjaments.
• Construcció.

L’Agència Tributària també assenyala que l’ús d’efectiu per sobre dels màxims admesos també serà objectiu d’atenció. En aquest sentit, incidirà els contribuents que reuneixin aquestes característiques:

• Que no acceptin pagaments per mitjans bancaris.
• Les rendes provenen de lliuraments de béns o prestacions de serveis directament realitzats al consumidor final.
• Que hi hagi incongruència entre el nivell de riquesa, patrimoni, o informació financera respecte a les rendes declarades.

Tot i això, amb independència dels límits quantitatius segons aplica la normativa, l’ús d’efectiu tindrà una vigilància prioritària per la seva vinculació a l’economia submergida.

Així mateix, Hisenda també alerta que durà a terme controls en aquells contribuents que duguin a terme irregularitats a la declaració de l’import de les seves existències i que no correspongui amb la seva activitat declarada, ja que podria aixecar sospites sobre vendes ocultes.

Per a més informació, no dubtis a posar-te en contacte amb el Departament Fiscal de CINC Assessoria.

Segueix llegint

Veure-les totes
Deducció IVA autònoms habitatge
març 5, 2024

L’Agència Tributària permet que els autònoms es puguin deduir l’IVA sobre despeses de l’habitatge

El Tribunal Economicoadministratiu Central (TEAC), resolent un recurs extraordinari d’alçada per a unificació de criteri, ha unificat criteri sobre aquesta qüestió en la seva resolució núm. 6654/2022, de 19 de juliol de 2023, acceptant que els treballadors per compte propi es puguin deduir l’IVA que correspon a les despeses ocasionades des del seu habitatge habitual […]

Llegeix més
CINC