Per fi, s’aprova la Llei “Crea i Creix”: te n’expliquem les claus

Després de diversos mesos de negociacions, el Congrés ha aprovat la Llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d’empreses (“Llei Crea i creix”), que té com a objectiu impulsar la creació i el creixement empresarial a través de l'adopció de vàries mesures que entren en vigor el 19 d'octubre de 2022, amb algunes excepcions.

La llei preveu l’agilització de tràmits en la constitució de societats limitades (com la constitució de societats des d’1 euro de capital social) i generalitza l’ús de la factura electrònica, entre d’altres mesures.

Resumim els aspectes claus d’aquesta nova llei:

S’aprova la possibilitat de crear empreses amb un capital social d’1€


Amb l’aprovació de la llei “Crea i creix” el capital social mínim d'una societat de responsabilitat limitada (SL) és d'un euro, quan fins ara era de 3.000 euros.

Quines són les condicions per crear una S.L.?

 • Sempre que el capital de l’empresa no assoleixi els 3.000 € que es demanaven anteriorment, s’hauran de complir dos requisits:
 • Que el 20% dels beneficis es destinin a la reserva legal fins que s’arribi als 3.000 € sumant el capital social.
 • En cas de liquidació, si el patrimoni de la societat fos insuficient per a atendre el pagament de les obligacions socials, els socis hauran d’aportar la diferència entre l'import de 3.000 € i la xifra del capital subscrit.

Què comporta la reducció del capital mínim exigit a 1 €?

 • La reducció del capital social mínim exigit a un euro elimina la possibilitat de crear societats en règim de formació successiva. Les societats que estiguin subjectes a aquest règim podran optar al canvi d'estatuts per crear un SRL sempre que el seu capital social no assoleixi els 3.000 euros i es presenti aquesta modificació abans del 19 d’octubre de 2022.
 • S'amplia la limitació de responsabilitat als béns d'equip productiu afectes l'explotació i els que reemplacin degudament identificats en el Registre de Béns mobles i amb el límit del volum de facturació agregat en els dos últims exercicis.
 • Els fundadors d'una S.L. podran optar per la constitució de la societat mitjançant escriptura pública amb format estandarditzat i estatuts tipus. Els models simplificats dels estatuts-tipus i dels d'apoderament en el format estandarditzat hauran d'estar disponibles en totes les llengües oficials en totes les CCAA. La publicació de la inscripció de la societat al Butlletí Oficial del Registre Mercantil estarà exempta del pagament de taxes.
 • La inscripció definitiva de l'escriptura de constitució de la S.L. mitjançant escriptura pública amb format estandarditzat sense estatuts tipus es realitzarà dins del termini de 5 dies comptats des del següent al de la data del seient de presentació.

 

Societats de Benefici i Interès Comú


Es reconeix la figura de les Societats de Benefici i Interès Comú, com aquelles societats de capital que, voluntàriament, decideixin recollir en els seus estatuts, el seu compromís amb la generació explícita d'impacte positiu a escala social i mediambiental a través de la seva activitat, i el seu sotmetiment a majors nivells de transparència i rendició de comptes en l'acompliment dels esmentats objectius socials i mediambientals, i la presa en consideració dels grups d'interès rellevants en les seves decisions. Mitjançant desenvolupament reglamentari es contemplaran els criteris i la metodologia de validació d'aquesta nova figura empresarial.

 

S’instaura l’obligació d’emetre factures electròniques


Tots els empresaris i professionals estaran obligats a expedir, remetre i rebre factures electròniques en les seves relacions comercials amb altres empresaris i professionals.

Quins requisits concrets s’hauran d’aplicar?

 • Tant les solucions tecnològiques i les plataformes ofertes per empreses proveïdores com aquelles que siguin pròpies de l’empresa hauran d’oferir interconnexió i interoperabilitat de manera gratuïta.
 • Es podran sol·licitar còpies de les factures durant els quatre anys posteriors a l’emissió d’aquestes.
 • El receptor de la factura no podrà obligar l’emissor a formular la factura d’una manera predeterminada.

Quin període d’adaptació tenen les empreses?

Per a aquelles empreses amb una facturació anual superior a vuit milions d'euros, l’adaptació serà d’1 any: 30.09.2023.

Per a la resta dels empresaris i professionals, produirà efectes al cap de dos anys d'aprovar-se el desenvolupament d’aquesta llei: 30.09.2024.

 

Es reforcen els sistemes alternatius de finançament


S’inclouen mesures per potenciar els instruments de finançament pel creixement empresarial, flexibilitzant mecanismes de finançament alternatiu al sistema de finançament bancari:

 • El crowdfunding o finançament participatiu, adaptant la normativa estatal a l’europea, les més destacades:
 • Inclusió d’una nova categoria denominada “gestió de carteres” que permet que el proveïdor de serveis financers participatius inverteixi fons en nom  de l’inversor.
 • S’estableix un límit únic  d’inversió individual per projecte per a inversors minoristes que es fixa en 1.000 euros o el 5% de la riquesa.
 • Es limita la inversió per a projectes de 5M d’euros.
 • Es preveu un termini de 24 mesos perquè les empreses adaptin la seva activitat empresarial.
 • La inversió col·lectiva: s’introdueix la figura de “fons d’inversió a llarg termini europeu” donant accés també a inversors minoristes a la inversió de petites i mitjanes empreses no cotitzades a un tipus d’actius (préstecs sindicats, deute privat, participacions i accions…) fins ara només disponible per inversors institucionals.
 • Es reconeix la figura de “fons de deute”.
 • El capital risc: ampliant el tipus d’empresa en les que aquestes entitats puguin invertir, incloent-hi empreses financeres amb un alt component tecnològic.

 

Mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials


 • S’introdueix l’adopció generalitzada, ampliant l’obligatorietat d’expedir i remetre factures electròniques en totes les operacions comercials entre empreses i autònoms.
 • S’incorporen incentius pel compliment dels terminis de pagament, incloent-hi  com a requisit en l’accés a subvencions públiques, causa de resolució i condició penalitzable en contractació pública, el compliment del període mitjà de pagament de conformitat amb la Llei 3/2004 de 29 de desembre (art. 4); segons s’hagi acordat amb un màxim de 60 dies naturals, i 30 dies a falta d’acord explícit.
 • S’amplia el catàleg d’activitats econòmiques exemptes de llicència, incorporant al llistat de la normativa estatal les activitats que hagin estat declarades per almenys una CCAA com a innòcues.
 • Es reforcen mecanismes de protecció d’empreses i consumidors vers l’administració on poder reclamar quan l’Administració no compleixi els principis de bona regulació econòmica.

Segueix llegint

Veure-les totes
setembre 28, 2022

Entrevista a en Sergi Sagàs Rica, Chief Innovation Officer a Hyperreal

Entrevistem en Sergi Sagàs Rica, informàtic apassionat de la fotografia que porta més de tres dècades treballant en el món dels efectes visuals. Ha viscut més de 15 anys a EE.UU., on ha col·laborat en nombroses pel·lícules, algunes de les quals han estat premiades amb Oscar als millors efectes visuals. Actualment, és Chief Innovation Officer a Hyperreal, i col·labora com a inversor i assessor a diferents projectes: Freeverse, Anima i Metacampus.

Llegeix més
octubre 10, 2022

Premis Projecta’t per a autònoms i emprenedors

Ets autònom/a o has creat una empresa en els darrers anys? Gràcies als  premis  Projecta’t podràs fer créixer el teu negoci amb quaranta hores d’assessorament especialitzat durant sis mesos amb consultors experts en l’àmbit que més t’interessi.

Llegeix més
CINC