One-Stop Shop: nou règim d’IVA per als e-commerce que entra en vigor a partir del juliol

Des de l'1 de juliol, qualsevol empresa de la Unió Europea que facturi més de 10.000 euros en vendes de comerç electrònic realitzades a consumidors a d'altres estats membres haurà de facturar amb el tipus d'IVA corresponent a aquest Estat sota el sistema de tributació en destinació. D'aquesta manera, l'impost es recaptarà a l'Estat membre on resideixi el consumidor final que adquireix el bé o rep el servei.
 
Aquest canvi queda regulat en règim de finestreta única o One-Stop Shop (OSS) i té com a finalitat reduir les càrregues fiscals indirectes per a empresaris i autònoms.
 

Quan i on s'implementaran aquests canvis?


La reforma entrarà en vigor l'1 de juliol de 2021 a tots els estats que formen part de la Unió Europea i afectarà a tots els e-commerce que superin el llindar de 10.000 euros de facturació.
 

Quines novetats introdueix aquest nou règim d'IVA?


  • Eliminació dels llindars en les vendes a distància
  • Fi de l'exempció de l'IVA a la importació d'enviaments de valor escàs
  •  Responsabilitat de l'IVA sobre els Marketplace per a vendes a distància de béns importats de valor escàs

És necessari donar d'alta l'empresa en altres estats membres?


Ja no serà necessari donar-se d'alta a efectes fiscals en un altre Estat quan es facturi per sobre del llindar establert. A partir de la data d'aplicació, es podran presentar totes les liquidacions d'IVA en el seu propi estat a través d'un portal web mitjançant el règim de finestreta única "One Stop Shop" per les vendes realitzades a la resta d'estats.
 
Per a això, l'empresa s'haurà de donar d'alta al sistema, realitzant les declaracions trimestrals d'IVA addicionals (mensuals, quan es tracti de vendes a distància de béns importats de tercers països) i serà l'agència tributària qui s'encarregui del pagament dels impostos al país corresponent.
 

És obligatori donar-se d'alta d'aquest sistema?


Es tracta d'un règim opcional, però a través d'ell s'evita identificar-se i donar-se d'alta en cada Estat membre de consum, sempre que se superin els 10.000 euros de facturació.
 

Quines noves obligacions implica per a les plataformes de comerç electrònic?


Han de conservar els registres de les operacions intracomunitàries en què s'intervingui durant un període de 10 anys, sempre que la plataforma estableixi les condicions d'ús en què es realitzin els lliuraments de mercaderia (només posa a disposició dels usuaris la seva tecnologia).
 
Tots els empresaris o professionals que vulguin optar pel règim de finestreta única o One-Stop Shop hauran de presentar el formulari 035 per registrar-se, tret dels que ja estiguessin registrats en el règim de la minifinestreta única d'IVA (MOSS), que seran automàticament registrats en el nou règim especial (OSS). En aquest últim supòsit, en cas de no desitjar aplicar el nou règim, s'haurà de presentar el Formulari 034 de cessament en el règim de la miniventanilla única d'IVA aplicable als serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i als prestats per via electrònica abans de el 16 de juny de 2021.

 

Segueix llegint

Veure-les totes
abril 27, 2021

Entrevista a GoodGut

GoodGut som una empresa biotecnològica que ens dediquem al desenvolupament de productes de suport al diagnòstic i tractament de malalties digestives en base a l’estudi de la microbiota intestinal com a factor determinant. 
Llegeix més
CINC