Novetats fiscals: ampliació del termini del pagament d’impostos sense interessos i modificacions en la presentació de l’Impost de Societats

S'ha aprovat mitjançant el Reial decret llei 19/2020, de 26 de maig, una sèrie de mesures que complementen aquelles ja aprovades per pal·liar els efectes del COVID-19. Entre elles, destaquem dues novetats en l'àmbit tributari:
 

Ampliació a quatre mesos del pagament ajornat d'impostos sense interessos


Els contribuents disposaran de quatre mesos (un mes addicional) per realitzar el pagament ajornat d'impostos sense interessos de demora. Recordem que aquesta moratòria només s'aplica a aquells autònoms o pimes amb volums d'operacions en l'exercici 2019 que no superés els 600.000 euros.
 

Segona declaració rectificativa de l'Impost de Societats


Aquelles societats que no hagin pogut aprovar els seus comptes anuals abans que acabi el termini de declaració de l'Impost de Societats podran presentar la declaració amb els comptes anuals disponibles. Posteriorment, quan els comptes siguin aprovats i es conegui de forma definitiva el resultat comptable, s'ha de presentar una segona declaració, amb un termini de  fins al 30 de novembre de 2020.
 
Si la quantitat que resulti a ingressar fos superior o la quantitat a retornar inferior respecte a la primera declaració, la segona autoliquidació tindrà caràcter de rectificació de la primera, amb efectes des de la seva presentació sense necessitat de resolució per part de l'Agència Tributària sobre la seva procedència.
 
Així mateix, es redueix de tres a dos mesos el termini per aprovar els comptes anuals des de la seva formulació, la qual cosa permet que les empreses disposin abans d'unes comptes aprovats i dipositats al Registre Mercantil. També s'harmonitza el termini per a totes les societats -siguin o no cotitzades-, de tal manera que hauran de tenir els comptes aprovats dins dels deu primers mesos de l'exercici.

 

Segueix llegint

Veure-les totes
maig 21, 2020

Pròrroga de 6 mesos dels permisos de residència i treball d’estrangers

La Secretaria d'Estat i Migracions ha prorrogat durant 6 mesos les autoritzacions de residència i treball dels ciutadans estrangers des del moment en què finalitzi l'estat d'alarma. Aquesta pròrroga va entrar en vigor el dimecres 20 de maig, dia en el qual es va publicar al BOE l’ordre ministerial SND/421/2020, de 18 de maig.
Llegeix més
juny 4, 2020

Els riscos de la tecnologia 5G que afecten a la privacitat dels usuaris

La tecnologia 5G va començar a desplegar-se a Europa a principis de 2019, i la previsió és que tingui un gran impacte en la societat digital. Les principals millores que la 5G ofereix als usuaris són, entre d’altres, l’alta velocitat de transferència, la major capacitat de connexió i la baixa latència (temps de resposta entre acció i reacció) en les comunicacions que permetrà les accions en temps real. 

Llegeix més
CINC