NOVETATS EN L’IVA

Amb efectes des d'1 de gener de 2023, s’han dut a terme una sèrie de novetats en l’IVA en diferents àmbits.

A continuació, detallem les principals novetats respecte a l'IVA d’aquest 2023.

Canvi de la regla d’utilització efectiva del art 70.2 de la Llei d’IVA per serveis a fora de la UE


 
Aquest canvi afecta quan una empresa presta serveis a un destinatari que està fora de la Unió Europea. 
 
Abans:
Fins ara, segons aquesta regla, els serveis prestats per empresaris establerts al territori espanyol  a clients de fora de la UE,  en alguns casos, anava amb IVA espanyol per aplicació de la regla d’ús efectiu. Això passava amb serveis consultoria, marketing, serveis assessorament, publicitat, etc
El no resident podia demanar la devolució a Hisenda per un procediment especial.
Exemple:
Si una empresa facturava els seus serveis a un client de Regne Unit per fer els impostos aquí, aquesta empresa facturava amb IVA espanyol per la regla d’ús efectiu.
 
Ara:
A partir d’ara, si el destinatari és una empresa (empresari) de fora de la UE, aquests serveis ja no s’han de facturar amb IVA,  encara que l’ús efectiu sigui a territori espanyol.
Exemple:
Si una empresa facturava els seus serveis a una d’altra ubicada a Regne Unit, va sempre sense IVA per regles de localització.
 

Arrendaments amb IVA per part d’empresa no resident a empresa resident


 
Fins ara aplicava inversió subjecte passiu i l’empresa estrangera no feia IVA’s.
Ara, l’arrendador no resident ha de fer IVA’s i podrà deduir-se IVA’s també.
 
Exemple:
Empresa francesa que lloga un local a territori espanyol. Fins ara no feia IVA’s. Ara haurà de fer IVA.
 

Canvis en incobrables


Per recuperar IVA no cobrat. S’ha flexibilitat.
El crèdit és incobrable quan hagi passat 1 any sense haver cobrat (si l’empresa factura <6M, el termini és de 6 mesos o 12 mesos).
Abans, la factura a rectificar era mínim 300€, ara ja es pot amb 50 euros de base imposable.
Abans, la factura s’havia de rectificar en 3 mesos (12 mesos + 3 mesos = 15 mesos), ara el termini és 6 mesos (12 mesos + 6 mesos = 18 mesos). També 1 mes per fer model 952 per informar a hisenda de la rectificativa.
 
IMPORTANT: des de 2023 ja no cal reclamació notarial o judicial, basta reclamació fefaent per qualsevol mitjà.
Però recordem que a més és important enviar la factura rectificativa (correu o burofax).
Per tant, lo ideal seria un correu enviant la rectificativa i un burofax reclamant el pagament. 
 

Tipus temporals


 
Fins 30 juny 2023, van al 5% la pasta alimenticia i aceite de oliva i semillas i 0% el pa, ous formatges, farines, llet, llegums, fruita.
 
 
Per a qualsevol consulta, no dubtis a contactar amb el nostre departament d'assessoria jurídica i fiscal.
 
O truca a qualsevol dels nostres centres:
 
933 030 060 (Barcelona)
972 505 100 (Figueres)
972 940 940 (Girona)
 

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC