Novetats en les operacions intracomunitàries de béns d’IVA

Des de l’1 de març entren en vigor les conegudes "quick fixes" (solucions ràpides), una sèrie de mesures destinades a harmonitzar i simplificar l'IVA de les operacions intracomunitàries de béns.
 
D'entre les mesures aprovades, destaquem les següents:
 

1. Nous requisits per a les exempcions intracomunitàries de béns:


Amb efectes des de l'1 de març de 2020, serà obligatori per poder beneficiar-se de l'exempció dels lliuraments intracomunitaris dos requisits addicionals, a més del requisit del transport dels béns a un altre Estat membre:
 
1. Que l'adquirent hagi comunicat al proveïdor un número d'identificació a efectes d'IVA (NIF IVA) vàlid d'un Estat membre diferent d'Espanya.
 
2. Que el proveïdor hagi inclòs l'operació en la declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries (model 349).
 

2. Queda eliminada la declaració del Model 349


Se suprimeix la declaració anual del Model 349 (declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries), que passarà a ser mensual o trimestral de forma obligatòria. L'última declaració anual serà la de gener de 2020 pel que fa a les operacions de 2019.
 

3. Noves proves per acreditar el transport intracomunitari:


Amb efectes des de l'1 de gener de 2020, el transport intracomunitari es justificarà per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en particular, queda acreditat mitjançant els següents elements de prova:
 
 
Per a qualsevol aclariment o resolució de dubtes, pots contactar amb el nostre Departament Fiscal (cinc@cinc.es).
 
Molt cordialment,
CINC Assessoria d'Empreses
 

Llegir circular en PDF

 

Segueix llegint

Veure-les totes
març 12, 2020

Ajornament de deutes tributaris davant la situació del COVID-19

En relació a la crisi COVID-19, s'aproven mesures extraordinàries amb l'objecte de pal·liar tensions de tresoreria de pimes i autònoms. Entre elles, es permetrà l'ajornament de deutes tributaris derivats d'autoliquidacions i declaracions tributàries que s'hagin d'ingressar des del 13 de març de 2020 fins el 30 de maig de 2020.

Llegeix més
CINC