Novetat en les cotitzacions dels autònoms: s’aprova un nou sistema en funció dels ingressos reals

El Consell de Ministres ha aprovat el Decret-Llei 13/2022, de 26 de juliol, que estableix un nou model de cotització pels treballadors autònoms amb un període d’implantació  transitori des del 2023  fins al 2025. D’aquesta manera, la reforma del RETA (treballadors/es autònoms) establirà un sistema de cotització en funció dels ingressos reals.
 
El nou sistema, que començarà a funcionar a partir del pròxim gener, consisteix en un canvi progressiu entre el 2023 i el 2025, a través del qual el treballador/a per compte propi passarà a cotitzar en funció del que guanya, com fan els assalariats, amb una quota mínima que s’anirà  reduint (230€ el 2023, 225€ el 2024 i 200€ el 2025).
 
Pel que fa a la cotització més alta pel 2023, queda fixada en 500 euros mensuals, que correspondrà als treballadors/es per compte propi amb ingressos nets mensuals superiors a 6.000€. Pel 2024, aquesta serà de 530€, i pel 2025, de 590€.
 
A continuació, mostrem un resum de com queden les quotes d’autònoms per any i per tram de cotització:
 
 

Quines són les claus nou sistema de cotització del RETA?


  • Entre la cotització mínima i la cotització  màxima hi haurà un total de 15 trams, segons els ingressos nets. 
  • Els autònoms podran canviar la base de cotització cada dos mesos, en comptes de cada quatre mesos, com fins ara.
  • També es continua mantenint una quota reduïda per a tots els autònoms (80€) que iniciïn una activitat per compte propi durant un any, ampliable a 12 mesos, més si es comprova que els ingressos han estat inferiors al Salari Mínim Interprofessional.
  • Desapareix el topall de cotitzacions per a majors de 47 anys. A partir del 2023, el límit de cotitzacions per als treballadors més grans de 47 anys desapareix, ja que amb el nou sistema la condició que regirà serà que els ingressos avalin que es troba al tram correcte de cotització.  
  • La Seguretat Social no estarà exempta de la nova reforma, sinó que estarà, a més, a sobre amb les cotitzacions, realitzant vigilàncies amb l’evolució del pagaments i aportacions.
  • Aquest nou procediment per a la regularització es farà per any vençut, de manera que es preveu que la Seguretat Social i l’Agència Tributària estiguin comunicats en dades per poder conèixer els ingressos reals dels treballadors/es autònoms i regularitzar les cotitzacions.
  • S'elimina la figura d'autònom a temps parcial: amb la creació del nou sistema de cotització per ingressos reals l’autònom a temps parcial desapareix.
  • Nova prestació per cessament d’activitat parcial: es podrà cobrar una prestació de  quatre mesos a dos anys, sense que calgui donar-se de baixa al RETA i sense que sigui necessari el tancament. L`òrgan gestor es farà càrrec de la quota durant la percepció de les prestacions econòmiques per cessament d’activitat. La  prestació  serà del 50% de la base reguladora compatible amb una altra activitat. Per accedir-hi caldrà tenir una reducció del 75% del nivell de vendes  o ingressos quan no es  tinguin treballadors, o aquesta mateixa condició durant dos trimestres, ingressos no superiors al Salari Mínim Interprofessional i reducció de jornada o suspensió de contractes del 60% de la plantilla, si hi ha treballadors a càrrec.

Segueix llegint

Veure-les totes
juliol 25, 2022

Entrevista a Winnie Westmann

Winnie Westmann és una nova marca que vol fer-se un lloc al sector de moda femenina i joieria. La gestació del projecte compta amb més de 24 mesos de desenvolupament molt meticulós. El detall més mínim està pensat.
 

 

Llegeix més
CINC