Noves bonificacions en la contractació de treballadors fixes-discontinus en empreses l’àmbit turístic

La situació excepcional provocada pel COVID-19 està tenint una incidència notòria en l’ocupació dels treballadors fixes-discontinus que treballen en l’àmbit turístic i en els sectors vinculats. En aquest sentit, el Reial Decret 25/2020, de 3 de juliol, de mesures urgents per donar suport a la reactivació econòmica i l’ocupació, publicat al BOE aquest dilluns 6 de juliol, afavoreix el retorn gradual a les activitats vinculades al turisme durant el procés de desescalada a través de l’aplicació de les bonificacions de les quotes de la Seguretat Socials dels treballadors fixes-discontinus. 
 
En què consisteix aquesta bonificació i quins són els requisits per aplicar-la?
 
Podran aplicar de forma excepcional una bonificació del 50% de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, atur, Fogasa i Formació professional les empreses que compleixin els següents requisits:
 
  • Empreses dedicades a les activitats enquadrades en l’àmbit del turisme, comerç i hostaleria, sempre que es trobin en el sector turisme.
  • Que generin activitat productiva durant els mesos de juliol, agost, setembre i octubre de 2020.
  • Que iniciïn o mantinguin en alta durant aquests mesos l’ocupació dels treballadors en contractes de fixes-discontinus.
Aquestes bonificacions són compatibles amb les exoneracions de les quotes de la Seguretat Social, tot i que en cap cas es podrà superar el 100% de la quota empresarial.
 
S’aplicaran a instància de l’empresa, prèvia declaració responsable que vinculi la mateixa al sector turisme i caldrà emetre-la abans de demanar el càlcul de la liquidació de quotes.
 

Segueix llegint

Veure-les totes
juliol 6, 2020

Nou tram de la línia d’avals ICO per a empreses i autònoms

Se ha publicado en el BOE la Resolución de 16 de junio de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de junio de 2020, donde se establecen los términos y condiciones del quinto tramo de la línea de avales a préstamos concedidos a empresas y autónomos.

Llegeix més
CINC