Nova reforma del reglament d’estrangeria: t’expliquem les novetats principals

El Consell de Ministres ha aprovat un Reial decret que reforma el reglament de la Llei d'Estrangeria per millorar el model migratori espanyol. D'aquesta manera, es pretén afavorir la incorporació al mercat laboral de les persones que es troben a Espanya, reforçar les vies de migració regular i millorar el sistema de gestió, abordant les inconsistències del model actual davant de la resta de països de la Unió Europea.

En definitiva, es busca facilitar la incorporació al mercat laboral de les persones que ja són a Espanya i compleixen determinades condicions:

 • Facilitar la permanència dels estudiants i la possibilitat de treballar-hi.
 • Racionalitzar i actualitzar les figures d’arrelament i de la seva re-agrupació familiar.
 • Nova figura d’arrelament per formació.

D'altra banda, també es pretén reforçar les vies de migració laboral regular:

 • Alleugerir els requisits per a autònoms, incorporant la possibilitat de l'autoocupació.
 • Articular vies flexibles per a la contractació de treballadors que es troben a l’estranger.
 • Crear un nou model de migració circular pluriennal que atorgui estabilitat a empreses i treballadors.

 

Quines modificacions importants inclou aquest nou reglament?


Entre els canvis principals, s'inclouen els següents:

 • Una racionalització dels requisits que s'exigeixen als treballadors autònoms procedents de països tercers.
 • Una millora dels tràmits de contractació en origen a través del Catàleg d'Ocupacions de Difícil Cobertura d'aquelles ocupacions que pertanyen als sectors econòmics que es determinin per acord de la Comissió Delegada d'Afers Econòmics.
 • La normativa també millora el model de migració circular, dotant de més estabilitat treballadors i empreses i reduint les càrregues administratives.
 • A més, també s'incorporen millores en la gestió administrativa mitjançant la reducció de càrregues i la creació de la Unitat de Tramitació d'Expedients d'Estrangeria (UTEX), de manera que s'agilitzin els tràmits.

 

Atracció de talent jove internacional facilitant la seva incorporació al mercat de treball


 • Amb la reforma, es permet que els estudiants compaginin treball i formació, sempre que es puguin compatibilitzar amb els estudis realitzats i no superin les trenta hores setmanals
 • En el cas de l’educació superior i formació per a l’ocupació, l’autorització de treball és automàtica i no necessita tràmits addicionals.
 • S'eliminen les restriccions a la incorporació dels estudiants al mercat laboral després de finalitzar els estudis.

 

S'hi adapten les figures d'arrelament que aniran perdent rellevància a favor de la migració en origen


Arrelament laboral:

 • Es limita la figura de l'arrelament laboral preexistent per a persones que es troben en situació irregular, però que han realitzat una activitat laboral en situació regular els dos darrers anys.
 • Es crea una nova modalitat d’autorització de col·laboració amb l’autoritat laboral que fomenta la figura del confident i lluita contra l’economia submergida: no exigeix temps de permanència prèvia, només acreditar 6 mesos de treball irregular, i afavoreix la denúncia de tercers.

Arrelament social:

 • El contracte que cal presentar ja no es valora per la seva durada (amb la reforma laboral es presumeix indefinit) sinó per la seva adequació a l'SMI.
 • El contracte podrà ser inferior a 20 hores com a mínim en els casos que s'acrediti menors a càrrec, i es flexibilitza la possibilitat de presentar diversos contractes.

Arrelament i re-agrupament familiar:

 • Es crea un règim propi del familiar del ciutadà espanyol, que vol mantenir a Espanya la seva unitat familiar.
 • Es flexibilitzen els requisits de re-agrupació familiar quan afecten menors estrangers, o persones amb discapacitat o en situacions de vulnerabilitat.
 • S'atenen les circumstàncies específiques de persones amb discapacitat.

La reforma també redueix la irregularitat sobrevinguda de persones que es trobaven treballant i en situació irregular, en flexibilitzar les renovacions i augmentar-ne la durada.

 

S'hi introdueix una nova figura d'arrelament per formació


Es crea una nova figura d'arrelament que concedeix una autorització de residència per un període de 12 mesos als estrangers que han estat a Espanya de manera continuada durant un període mínim de dos anys.

 • S'han de comprometre a fer una formació reglada per a l'ocupació.
 • Pot ser prorrogada una única vegada per un altre període de dotze mesos.
 • El contracte, com en el cas de l’arrelament social, s’adapta amb el projecte a la reforma laboral.

Reformes per facilitar l'entrada d'autònoms i la cobertura de vacants

 • Se simplifiquen els requeriments per als treballadors autònoms i es fomenta l'autoocupació.Se simplifiquen els requeriments per justificar els elements econòmics del projecte migratori, en comptes de demanar complexos plans d’inversió.
 • S'inclou l'autoocupació en l'acreditació que s'està creant ocupació.
 • S'uneix en una sola acreditació la possibilitat de treballar per compte aliè i propi.

I a més:

 • Es facilita la cobertura àgil de les vacants de difícil cobertura en línia amb la pràctica comuna a Europa.
 • Es dóna més estabilitat als treballadors del model de migració circular pluriennal adaptat a la reforma laboral.
 • Canvi en el model de la gestió de l'estrangeria i la reducció de càrregues administratives.

Per a qualsevol dubte, pots posar-te en contacte amb el Departament d'Estrangeria de CINC Assessoria.

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC