Nova convocatòria d’ajuts Startup Capital 2019

La Generalitat de Catalunya torna a convocar a través d'ACCIÓ, agència per a la competitivitat de l'empresa, un ajuts destinades a incentivar el creixement en fases inicials d’start-ups tecnològiques.
 

Qui són els beneficiaris d'aquests ajuts?


Aquests ajuts estan dirigits a start-ups tecnològiques que es trobin en les fases inicials de la seva activitat (fins a 2 anys de vida) i que basin la seva activitat en les aplicacions de tecnologia pròpia per a la generació de nous productes, processos, serveis o desenvolupament de nous models de negoci. Així mateix, cal que almenys un 50% de les participacions de l'empresa estiguin en mans dels emprenedors i que l'empresa hagi estat constituïda abans de la publicació de les bases al DOGC.
 
Queden exclosos d'aquests ajuts els empresaris/es individuals i les empreses dedicades al desenvolupament de fàrmacs amb activitat inclosa en el codi CCAE 21 de la secció C (indústria manufacturera).
 

Quina és la quantia econòmica?


La quantia és un màxim de 75.000 € per projecte, subvencionable al 75%. A més, totes aquelles empreses que ho sol·licitin podran disposar del 80% de l'ajut en el moment en què els sigui atorgat, sense necessitat d'aval.
 
L'empresa beneficiària també podrà rebre un ajut en espècie valorat en 2.000 €, que consistirà en rebre l'assessorament d'un consell assessor format per dos tutors, que haurà de portar a terme un mínim de dues reunions de dues hores cadascuna fins a finalitzar el projecte.
 

Quines despeses subvencionables?


Aquests ajuts permeten finançar totes aquelles accions derivades de l'execució del pla de negoci, que van des de l'administració i gestió de l'empresa al desenvolupament i comercialització de productes i serveis, com ara:
 
– Despeses de personal
– Inversió en material i equipament
– Lloguer d'espais
– Assistència a fires
– Comercialització
– Llicències d'ús de programari
– Etc.
 

Quin és termini per a poder sol·licitar aquesta subvenció?


Les empreses podran enviar les seves sol·licituds des de les 00h del 16 d'octubre fins a les 14h del dia 5 de novembre de el 2019.
 

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC