Nova convocatòria 2023 de subvencions per a la competitivitat i modernització del comerç

La Generalitat de Catalunya ha publicat a través del CCMA una nova convocatòria d'ajuts la finalitat dels quals és contribuir al manteniment de l'ocupació de micro, petites, mitjanes empreses i autònoms l'activitat dels quals resideixi a Catalunya, aquella que s'enfoca a la venda al detall a peu de carrer.

Qui es pot beneficiar d'aquestes ajudes?

  • Les persones professionals autònomes donades d'alta al règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms, titulars d'un establiment de comerç al detall
  • Les petites i mitjanes empreses titulars d'un establiment de comerç al detall, donades d'alta al cens de l'impost d'activitats econòmiques
  • Les entitats territorials, gremis i entitats sectorials de comerç sense ànim de lucre i les associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris

Quins són els requisits per sol·licitar aquests ajuts?

  • La despesa mínima subvencionable ha de ser de 2.000€.
  • És indispensable que el projecte estigui perfectament operatiu abans del 30 de setembre del 2023.
  • Les solucions tecnològiques han d'estar com a mínim en llengua catalana.
  • Els projectes a subvencionar s'han de dur a terme mitjançant empreses especialitzades del sector que puguin acreditar la seva experiència.

Quina quantia té l’ajuda?

L’import de la subvenció és de fins al 80% dels projectes amb un màxim de 75.000€.

És compatible amb altres ajuts?

Aquestes subvencions seran compatibles amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o entitat, pública o privada. Tot i això, aquestes subvencions són incompatibles amb la recepció d'altres fons comunitaris per a l'execució dels mateixos projectes d'inversió.

Quines despeses són subvencionables?

  • Els projectes de noves tecnologies adreçats a millorar diferents àrees de l'estratègia comercial en línia i de comunicació, del model de negoci i de l'experiència de compra.
  • Despeses relacionades amb la transformació del punt de venda.
  • Costos relatius a la sostenibilitat del planeta i l’economia circular.

Quin és el termini de presentació d’aquests ajuts?

El termini està obert des del 20 de juny al 19 de juliol de 2023

 

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC