Nous microcrèdits de 12.500€ avalats per l’Ajuntament de Barcelona per reactivar l’economia

L’Institut Català de Finances (ICF), la Societat de Garantia Recíproca de Catalunya (Avalis SGR) i l’Ajuntament de Barcelona han llançat a través de Barcelona Activa una línia de microcrèdits de 12.500 euros per donar suport a les micropimes i persones treballadores autònomes de la ciutat afectades econòmicament pel COVID-19. 
 
Els préstecs són de 12.500 euros de quantitat fixa per retornar en cinc anys, amb el primer any de carència i amb un tipus d’interès variable (EURIBOR a dotze mesos +1,85%). Això suposa, considerant les condicions actuals de l’EURIBOR, uns costos mensuals aproximats el primer any de 20 euros i una quota de retorn a partir del segon any de 271 euros*. Es podran demanar a partir del 5 d'octubre.
 

Condicions dels microcrèdits


 
Import fix: 12.500 euros.
 
Termini de cinc anys, el primer serà de carència, entès com un compliment de pagar només els interessos, i els altres quatre anys, aproximadament 275 euros al mes.
 
Tipus d’interès variable: EURIBOR 12 mesos + 1,85%, (revisions anuals). Sense comissions d’obertura, de cancel·lació parcial o total.
 
Garantia: aval d’Avalis SGR pel 100% del principal
 
Condicions de l’aval
 
Mutualitat, a pagar a l’inici de l’operació: 200 euros  (aquest import es retornarà al final del préstec).
 
CAIR (comissió de risc): 0,95% anual.
 
*Condicions vàlides fins al 31 de desembre del 2020. Aquestes condicions es revisaran a partir de 2021 a efectes d’aplicar les condicions de mercat.
 
A qui s’adrecen
 
A les micropimes i persones treballadores autònomes de Barcelona afectades econòmicament per la COVID-19, preferentment els sectors del comerç i la restauració, turisme, indústries creatives, cures, educació i esport, i amb especial atenció a les dones treballadores autònomes i empresàries.
 
Per poder accedir als microcrèdits, cal haver tancat l'any fiscal de 2019 sense pèrdues, estar al corrent de pagament amb les administracions públiques i no tenir incidències al CIRBE o ASNEF. A més, les persones treballadores autònomes han de tenir un mínim d'ingressos de 25.000 € al fiscal de 2019 i, les societats, una facturació mínima de 50.000 €. 
 
Les societats també hauran de tenir un patrimoni net superior a 12.500 €, amb una ràtio entre el patrimoni net i l’import total del passiu superior al 15% (en cas de no acompliment d’aquest requisit es pot substituir per aval del soci principal).
 
Termini de sol·licitud
 
Es podran demanar a partir del 5 octubre del 2020.

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC