Nous criteris sobre l’aplicació de mesures de suspensió d’ocupació durant el desconfinament

El Ministeri de Treball i Economia Social ha publicat un criteri sobre l'aplicació de mesures de suspensió i reducció de jornada. En aquest escrit es recomana a les empreses que estiguin aplicant expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTOs) la reducció progressiva d'aquestes suspensions per a tota o part de la plantilla cap a la conversió en reducció de jornada, a mesura que vagin desapareixent les raons vinculades a la força major.
 
El criteri recorda que la definició concreta de les causes objectives que integren la força major per coronavirus, recollida en el Reial Decret Llei 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l'estat d'alarma, respon a una causa "externa i peremptòria, els efectes i àmbits concrets dels quals són decidits en cada moment per les autoritats competents per raons de salut pública ". A més, afegeix que "té com a conseqüència que les diferents mesures puguin ser aplicades amb una intensitat i graduació gradual i diferenciada".
 
En la situació de desconfinament actual, en cas que una empresa que renunciï de manera total o parcial a l'ERTO de suspensió o el vulgui transformar en reducció de jornada, "les exigències documentals i de procediment han de ser les imprescindibles, i" n'hi haurà prou amb comunicar a l'autoritat laboral la renúncia a la mesura autoritzada o comunicada, davant d'una recuperació de l'activitat ".
 
Així mateix, l'empresa haurà de traslladar a l'entitat gestora de les prestacions "la situació d'afecció i desafecció de cada un dels treballadors, de manera que el ERTO serveixi per garantir un trànsit no traumàtic cap a una normalitat futura en la qual les mesures conjunturals hagin deixat de ser necessàries ".
 
En definitiva, aquest criteri posa èmfasi en flexibilitzar i agilitzar els mecanismes per protegir l'ocupació i que les empreses puguin reprendre la seva activitat al més aviat possible.

 

Segueix llegint

Veure-les totes
abril 30, 2020

Què poden esperar les empreses sobre la tornada a l’oficina

El treball a distància s'ha convertit, a causa de la crisi sanitària del COVID-19, en tot un desafiament. Moltes empreses han hagut d'acostumar-s’hi ràpidament, implementant a marxes forçades totes les eines tecnològiques al seu abast per mantenir els nivells de productivitat. 
Llegeix més
CINC