Nous ajuts per a la contractació de persones en l’àmbit del treball de cura de persones grans o dependents de la llar

La Generalitat de Catalunya ha creat una convocatòria de subvencions per fomentar la creació d’ocupació en l’àmbit domiciliari de cures a persones grans i dependents. 
 
Quin és el termini per presentar aquest ajut?
 
El termini per presentar els formularis de sol·licitud és del 4 d'agost al 10 de setembre de 2020. Com es tracta d’una convocatòria de concurrència no competitiva, les sol·licituds s’atendran estrictament segons l’ordre cronològic de presentació. Per això és aconsellable que, un cop publicada la convocatòria, es presentin les sol·licituds al més aviat possible.
 
Quina quantia té la prestació? 
 
La quantia de la subvenció és de 2.685 euros si el contracte és de jornada completa. Aquesta quantitat correspon al cost de la quota de la Seguretat Social que ha d’abonar la persona contractant durant 12 mesos.
 
Quins són els requisits per sol·licitar-la?
 
Tant la persona beneficiària de l’ajut com la persona treballadora, hauran de complir tota una de requisits. 
 
Per part de la persona beneficiària de l'ajut vol contractar:
 
 • Tenir més de 18 anys.
 • Estar empadronada i residir legalment a un municipi de Catalunya.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries i, en el seu cas, les obligacions amb la Seguretat Social. 
 • Tenir uns ingressos bruts anuals de la unitat familiar compresos entre uns umbrals inferior i superior que depenguin del número dels membres de la unitat familiar.
Per part de la persona treballadora de l’ajut que vol contractar:
 
 • Ha de fer dos anys que no han estat donades d’alta a la Seguretat Social, a comptar de la data de signatura del contracte.
 • Si no tenen nacionalitat espanyola o d’un estat membre de la Unió Europea, han de complir uns requisits específics per poder contractar-les:

  • En cas que tinguin residència legal que no els autoritzi a treballar, les persones estrangeres han de sol·licitar la corresponent modificació o autorització inicial de treball.
  • En el cas que no tinguin residència legal, les persones han de complir els requisits que estableix la normativa estatal per accedir a l’arrelament social:

   • Tres anys de permanència a l’Estat espanyol, que cal acreditar per mitjà de l’empadronament
   • No tenir antecedents penals a l’Estat espanyol ni al país d’origen.
   • Disposar de l’informe d’arrelament INF02 que emet la Generalitat de Catalunya o poder acreditar parentiu de primer grau amb persona major d’edat espanyola o estrangera resident.

 

Segueix llegint

Veure-les totes
agost 5, 2020

Protecció de dades: anulació del Privacy Shield

A mitjans de juliol, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va anul·lar a través d'una sentència, coneguda com Schrems 2, el sistema Privacy Shield o Escut de Privacitat. A través d'aquest procediment, des de 2016 s'han realitzat les transferències internacionals de dades entre la Unió Europea (UE) i els Estats Units (EUA, però, a partir d'ara, es consideraran il·legals).
 
Llegeix més
CINC