Nous ajuts per a bodegues i activitats extraescolars i d’oci educatiu

S’han publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nous ajuts adreçats a les bodegues i a les activitats extraescolars i d’oci educatiu.
 

Ajuts per a bodegues


Consisteix en una aportació màxima de pagament únic de 1.200 € per cada treballador/a en alta al Sistema Especial per a treballadors per compte aliè agraris, sempre que s’hagi realitzat en algun moment comprès entre l’entrada en vigor del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, i el 31 de desembre de 2020. 
 
L’import d’aquest ajut depèn de la durada de l’alta de cada treballador al sistema especial per a treballadors per compte aliè agraris:
 
  • 900 euros: entre 2 mesos i menys de 4
  • 1.200 euros: per una durada de 5 mesos o més

Ajuts per a activitats extraescolars i oci educatiu


Es tracta de nous ajuts puntuals y de pagament únic:
 
  • Ajut extraordinari de 1.500 euros. Ho poden demanar empreses i autònoms que realitzen activitats d’oci educatiu d’esplais diaris de dilluns a divendres i esplais o agrupaments d’escoltisme els caps de setmana.
  • Ajut de caràcter extraordinari de 3.500 euros. Dirigit a professionals autònoms, empreses i altres entitats que realitzen activitats extraescolars.
  • Ajut extraordinari de 5.000 euros. Dirigit a entitats privades, empreses i persones treballadores autònomes titulars o gestores d’instal·lacions juvenils inscrites en el Registre d’instal·lacions juvenils de la Direcció General de Joventut

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC