Nous ajuts per a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectades pels efectes de la COVID-19

La Generalitat va aprovar nous ajuts per a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya a través de la resolució EMC/2810/2020, publicada al DOGC el 9 de novembre.
Aquests ajuts ja es poden sol·licitar des de les 9:00h del 26 de novembre fins les 14:00h del 30 de desembre (o fins esgotar pressupost) a través d’aquest enllaç.
Recordem que és necessari l’ús d’un Certificat Digital per realitzar la sol·licitud.

A qui van adreçats aquests ajuts i qui els pot sol·licitar?


Poden beneficiar-se d’aquesta subvenció les persones professionals autònomes i les empreses turístiques donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques que desenvolupin activitats en el sector turístic:
 • Guies de turisme de Catalunya habilitats.
 • Titulars d’establiments d’allotjament turístic: establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural.
 • Agències de viatges.
 • Establiments i activitats d’interès turístic: persones o empreses que contribueixen a dinamitzar i promoure el turisme i afavoreixen les estades al territori tot enriquint l’experiència dels visitants als quals principalment s’adrecen les propostes.
Per tant, s’entendran incloses les següents activitats:
 • Congressos i turisme de reunions.
 • Rutes guiades, culturals, sortides de coneixement del patrimoni i el medi natural i excursions.
 • Senderisme.
 • Cicloturisme.
 • Enoturisme.
 • Ecoturisme.
 • Activitats aquàtiques i nàutiques.
 • Activitats desenvolupades en parcs de natura, aquàtics i temàtics.
S’hi inclouen també les explotadores d’habitatges d’ús turístic. D’acord amb les condicions específiques de compliment que s’especifiquen addicionalment.

Quins establiments queden exclosos?


No podran sol·licitar aquests ajuts:
 • Els establiments de restauració.
 • Els allotjaments juvenils regits per la normativa sectorial definits en el capítol VI del títol III de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya.
 • Els propietaris d’habitatges d’ús turístic que no siguin explotadors d’acord amb el que es demana en aquesta norma.
 • Els recintes i les àrees d’acollida per a autocaravanes.
 • Els refugis de muntanya i similars no inscrits al Registre de Turisme de Catalunya.
 • Els consultors i les empreses d’assessoria turística.
 • Les empreses de publicitat.
 • Les acadèmies d’idiomes, els centres de formació, i els organitzadors de cursos escolars, estades esportives o estudis a l’estranger, o activitats de traducció o interpretació.
 • Els centres recreatius, de joc, oci i espectacles.
 • Les empreses de lloguer de tot tipus de vehicles o modalitats de mobilitat (cotxes, motos, autocaravanes, patinets, cavalls…).
 • Els organitzadors d’esdeveniments privats no turístics.
 • Els gimnasos, les escoles esportives i les activitats de lloguer de material (esquí, pàdel, surf, tennis).
 • Els col·lectius, les associacions i els gremis.

Requisits comuns per a tots els col·lectius beneficiaris dels ajuts


a) En el cas de les persones treballadores autònomes, han d’estar donades d’alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA) en el moment de la declaració de l’estat d’alarma.
b) Desenvolupar l’activitat i tenir la seu fiscal a Catalunya.
c) Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat de Catalunya, i les obligacions davant la Seguretat Social.

Quina quantia tenen els ajuts?


Els ajuts seran de pagament únic per persona beneficiària.
.
Els guies de turisme de Catalunya habilitats rebran la quantia de 2.000,00 euros.

Els col·lectius inclosos en els apartats b), c) i d) de la base 2.1, les quanties següents:

 • Autònoms i empreses amb una mitjana de fins a 5 persones treballadores: 5.000,00 euros.
 • Empreses amb una mitjana d’entre 6 i 49 persones treballadores: 10.000,00 euros.
 • Empreses amb una mitjana de més de 50 persones treballadores: 20.000,00 euros.
En el cas de les empreses explotadores d’habitatges d’ús turístic quedarà articulada en dos trams:
 • Empreses de fins a 10 persones treballadores: 5.000,00 euros.
 • Empreses a partir d’11 o més persones treballadores: 10.000,00 euros.

Es tindrà en compte el nombre de persones treballadores que les empreses han tingut de mitjana l’any 2019. En el cas d’empreses que han iniciat la seva activitat el 2020, es tindrà en compte el nombre de persones treballadores que han tingut de mitjana des de la data d’inici de la seva activitat fins al 14 de març de 2020, data de declaració de l’estat d’alarma.

Quin és el termini per demanar aquests ajuts?


El termini per presentar les sol·licituds és de de les 9:00h del 26 de novembre fins les 14:00h del 30 de desembre (o fins exhaurir pressupost) a través d’aquest enllaç i és necessari l’ús d’un Certificat Digital. Si no disposes d’un, te’l podem tramitar al moment des de CINC Assessoria.

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC