Nous ajuts per a autònoms i empreses del sector turístic afectats pel COVID-19

La Generalitat de Catalunya ha obert una nova línia d’ajuts de pagament únic destinats a autònoms i empreses de l’àmbit turístic que han patit els efectes econòmics de la crisi ocasionada pel COVID-19, amb la finalitat de compensar la pèrdua econòmica i garantir la seva activitat.
 
Aquesta nova línia sorgeix amb l'objectiu d'atendre els col·lectius del sector turístic que no van poder ser atesos mitjançant l'anterior línia d'ajuts, i que continuen necessitant la implicació urgent del sector públic per fomentar la

seva recuperació.

 
Qui pot beneficiar-se d’aquest ajut?
 
Podran optar a la subvenció els següents grups:
 
a) Guies de turisme de Catalunya habilitats.
b) Titulars d'establiments d'allotjament turístics: establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural.
c) Explotadors d'habitatges d'ús turístic.
d) Agències de viatges.
e) Establiments i activitats d'interès turístic: 
 
 • Congressos i turisme de reunions.
 • Rutes guiades, culturals, sortides de coneixement del patrimoni i el medi natural i excursions.
 • Senderisme.
 • Cicloturisme.
 • Enoturisme.
 • Ecoturisme.
 • Activitats aquàtiques i nàutiques.
 • Activitats desenvolupades en parcs de natura, aquàtics i temàtics.
Queden expressament exclosos:
 
 • Els establiments de restauració.
 • Els allotjaments juvenils que es regeixen per la normativa sectorial definits en el capítol VI del títol III de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya.
 • Els propietaris d'habitatges d'ús turístic.
 • Els recintes i les àrees d'acollida per a autocaravanes.
 • Els refugis de muntanya i similars no inscrits al Registre de Turisme de Catalunya.
 • Consultors i les empreses d'assessoria turística.
 • Empreses de publicitat.
 • Acadèmies d'idiomes, els centres de formació, i els organitzadors de cursos escolars, estades esportives o estudis a l'estranger, o activitats de traducció o interpretació.
 • Centres recreatius, de joc, oci i espectacles.
 • Empreses de lloguer de tot tipus de vehicles o modalitats de mobilitat (cotxes, motos, autocaravanes, patinets, cavalls…).
 • Organitzadors d'esdeveniments privats no turístics.
 • Gimnasos, escoles esportives i activitats de lloguer de material (esquí, pàdel, surf, tennis).
 • Col·lectius, associacions i gremis.
Quins són els requisits generals per accedir a l’ajut?
 
a) Estar donat d'alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA) en el moment de la declaració de l'estat d'alarma, és a dir, el 14 de març de 2020.
b) Desenvolupar l'activitat i tenir la seu fiscal a Catalunya.
c) Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions davant la Seguretat Social (aquest compliment s’haurà de complir al llarg de tot el procediment).
 
Quina quantia tenen els ajuts?
 
Els guies de turisme de Catalunya habilitats rebran la quantia de 1.000,00 euros.
 
La resta de col·lectius beneficiaris rebran les quanties següents:
 
 • Autònoms i empreses amb una mitjana de fins a 5 treballadors: 2.500,00 euros.
 • Empreses amb una mitjana d'entre 6 i 49 treballadors: 5.000,00 euros.
 • Empreses amb una mitjana de més de 50 treballadors: 10.000,00 euros.
Es tindrà en compte el nombre de persones treballadores que han tingut de mitjana l'any 2019. En el cas d'empreses que han iniciat la seva activitat el 2020, es tindrà en compte el nombre de persones treballadores que han tingut de mitjana des de la data d'inici de la seva activitat fins al 14 de març de 2020, data de declaració de l'estat d'alarma.
 
Aquest requisit es comprovarà amb les dades que consten a la Tresoreria General de la Seguretat Social. 
 
Aquest ajust és compatible amb altres subvencions?
 
Aquest ajut és incompatible amb l'anterior ajut de la Generalitat per a autònoms i empreses del sector turístic, regulada per l'Ordre regulada per l'Ordre EMC/39/2020, de 13 abril. 
 
En canvi, sí es podrà acumular amb altres ajuts en forma de subvencions directes, bestretes reemborsables, avantatges fiscals, garanties, bonificacions del tipus d'interès de préstecs i aportacions de capital sempre que, sumats, no excedeixin de la quantia màxima de 800.000,00 euros per empresa beneficiària.

 

Esta ayuda es incompatible con la anterior ayuda de la Generalitat para autónomos y empresas del sector turístico, regulada por la Orden EMC/39/2020, de 13 abril. 

Segueix llegint

Veure-les totes
CINC