Nous ajuts econòmics de l’Ajuntament de Barcelona per incentivar la rebaixa de lloguers dels locals comercials

L’Ajuntament de Barcelona posa en marxa un ajut econòmic adreçat a persones físiques o jurídiques que siguin arrendadores de béns inmobles destinats a locals comercials que redueixin el lloguer als seus arrendataris de forma significativa durant un període mínim de sis mesos des de la declaració de l’estat d’alarma pel COVID-19.
 
La quantia de la subvenció -de pagament únic- és de 600 € si els propietaris rebaixen el preu del lloguer entre un 25 i un 50 %, i de 1.200 € si la rebaixa és superior al 50 %. El pressupost total destinat a aquests ajuts és d’un milió d’euros.
 
Quin objectiu té?
 
Aquests ajuts tenen com a finalitat protegir, donar suport i facilitar el manteniment del comerç de proximitat a Barcelona, a través del foment de la rebaixa de lloguers als establiments per donar continuïtat de l’activitat comercial als carrers de la ciutat.
 
Qui pot demanar aquest ajut?
 
Està destinat a persones físiques o jurídiques propietàries d’un immoble d’ús comercial a la ciutat de Barcelona que rebaixi de forma significativa el pagament de la renda del lloguer als titulars de les activitats que hagin estat afectades per la declaració de l’estat d’alarma derivat del COVID-19.
 
Concretament, la subvenció va enfocada a propietaris de locals comercials de menys de 300 m2 (d’acord amb el que la llei d’horaris comercials considera petit comerç) on es desenvolupin activitats que hagin estat suspeses per la declaració de l’estat d’alarma i la normativa que se’n deriva. Els titulars del local han de ser autònoms, microempreses o petites empreses -segons el criteri de classificació europeu-, i no poden estar ubicats en centres comercials ni galeries.
 
D’altra banda, els establiments han d’estar englobats en els sectors següents, que han hagut de tenir tancat el negoci:
  • comerç al detall de productes no alimentaris en establiment permanent (excepte farmàcies)
  • serveis d’alimentació en restaurants, bars, etc.
  • serveis d’hostalatge
  • serveis de reparació
  • agències de viatges
Quins requisits cal complir?
 
Els contractes de lloguer dels propietaris dels locals hauran d’estar vigents des d’abans de l’estat d’alarma i la rebaixa que els propietaris facin als comerciants haurà d’estar vigent com a mínim durant sis mesos des de la declaració de l’estat d’alarma. 
 
Per fer el càlcul, es tindrà en compte el conjunt de tot el que el comerciant arrendatari ha hagut de pagar per lloguer en els sis mesos següents a la declaració de l’estat d’alarma. Partint d’aquest càlcul, l’Ajuntament adjudicarà una subvenció de 600 euros si la rebaixa del lloguer és d’entre el 25 i el 50 %, i de 1.200 euros si la reducció és de més del 50 %.
 
És compatible amb altres ajuts?
 
Es pot compatibilitzar amb altres ajuts, però amb certes limitacions pel que fa a la suma dels imports de les altres subvencions concedides per altres administracions o ens públics o privats, nacionals i internacionals, incloent-hi les subvencions municipals atorgades per a altres projectes. La subvenció també és compatible amb bonificacions i exempcions fiscals.
 
Quin és el termini de presentació? 
 
El termini de presentació de sol·licituds tindrà una durada de dos mesos i queda subjecte a la publicació al BOP de les bases d’aquests ajuts i de la seva convocatòria.
 

Segueix llegint

Veure-les totes
maig 21, 2020

Pròrroga de 6 mesos dels permisos de residència i treball d’estrangers

La Secretaria d'Estat i Migracions ha prorrogat durant 6 mesos les autoritzacions de residència i treball dels ciutadans estrangers des del moment en què finalitzi l'estat d'alarma. Aquesta pròrroga va entrar en vigor el dimecres 20 de maig, dia en el qual es va publicar al BOE l’ordre ministerial SND/421/2020, de 18 de maig.
Llegeix més
juny 4, 2020

Els riscos de la tecnologia 5G que afecten a la privacitat dels usuaris

La tecnologia 5G va començar a desplegar-se a Europa a principis de 2019, i la previsió és que tingui un gran impacte en la societat digital. Les principals millores que la 5G ofereix als usuaris són, entre d’altres, l’alta velocitat de transferència, la major capacitat de connexió i la baixa latència (temps de resposta entre acció i reacció) en les comunicacions que permetrà les accions en temps real. 

Llegeix més
CINC